Velp bang voor nog meer sluipverkeer.

Dorpsraad wil met gemeente kijken naar een oplossing.

Aanpassingen aan Bosschebaan zorgen volgens Dorpsraad Velp voor slechtere doorstroming van het verkeer tussen Oss en de brug over de Maas bij Grave.

HERMAN WISSINK; journalist van de Gelderlander.

In Velp zijn de inwoners bang dat de aanpassingen die er gedaan worden aan de N324, de weg van Oss naar Grave, er voor gaan zorgen dat er straks meer sluipverkeer door het dorp komt.

,,De Bosschebaan, zoals de provinciale weg ter hoogte van Velp heet, zal er voor het verkeer niet beter op worden”, zegt Hans Willekes van de Dorpsraad Velp. ,,Er komen op diverse plaatsen verkeerslichten en rotondes. Bedoeld om de doorstroming te bevorderen en voor meer veiligheid te zorgen. Maar vooral bij die doorstroming hebben we zo onze vraagtekens.”

Momenteel is het vanwege de files een ramp om bijvoorbeeld tijdens de avondspits over de N324 richting Grave te rijden. ,,En dat wordt volgens mij alleen maar erger. Een groot deel van de weg in Grave wordt ook nog eens 50 kilometer, omdat de bebouwde kom daar verlegd wordt”, legt Willekes aan de hand van een kaart uit. ,,Op de rotondes binnen de bebouwde kom krijgen de fietsers voorrang en komen zebrapaden. Al die maatregelen zullen er voor zorgen dat het verkeer niet sneller gaat. Eigenlijk wel vreemd. Aan de ene kant willen ze de doorstroming bevorderen, maar doen ze dat met allerlei remmende maatregelen.”

Als het nu op de A50 vaststaat bij Paalgraven, merken ze dat in Velp. ,,Mensen proberen dan binnendoor over de N277 van Overlangel naar Velp om omgekeerd te rijden. Als het verkeer op de N324 nòg stroperiger wordt, zal dat alleen maar erger worden. En daar zijn de wegen in het dorp niet op berekend. Er liggen niet eens overal fietspaden. Met nog meer verkeer wordt het straks nog onveiliger.”

Verkeer ontmoedigen om door Velp te rijden is volgens de Dorpsraad een lastige zaak. Willekes: ,,Er is veel landbouwverkeer. Dat zijn joekels van wagens. Je kan de wegen niet smaller maken, veel drempels leggen of er kunstmatige bochten in aanbrengen. De bermen worden door het landbouwverkeer nu al aan gort gereden.”

De oplossing? Bij de Dorpsraad hebben ze wat dat betreft ook niet de gouden tip. ,,Maar we hebben de gemeente benaderd om er samen naar te kijken.

Daar hebben we helaas nog niets op gehoord.

Maar de tijd begint te dringen. Het zwaartepunt van de werkzaamheden aan de N324 liggen in 2019 en 2020. De rotonde bij de Generaal de Bonsweg wordt zelfs al eerder aangepakt. Voor die tijd moeten we toch een keer naar oplossing voor Velp gekeken hebben.”

Naschrift webmaster: Als de dorpsraad een afschrift van de brief naar het college naar de raad had gestuurd was Nel Schuts of Keerpunt meteen in actie gekomen. Dus alsnog doen? Nel Schuts en Ben Litjens kennen dit dossier als geen ander.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: