NOS: Fons Hertog viel zeker zeven vrouwen lastig

Zeker zeven vrouwen zouden de afgelopen jaren zijn lastiggevallen door Fons Hertog, de inmiddels afgetreden burgemeester van Huizen.

Vorige week maakte hij bekend op te stappen als waarnemend burgemeester naar aanleiding van meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Wat die meldingen inhielden werd toen niet bekendgemaakt. Vandaag bracht de gemeente meer informatie naar buiten. Het blijkt dat zes van de zeven vrouwen een officiële klacht hebben ingediend.

Zes slachtoffers zijn volgens NH Nieuws medewerkers van de gemeente Huizen. Het zevende slachtoffer werkt voor een extern bedrijf dat zaken doet met de gemeente.

VVD’er Hertog is sinds 2010 waarnemend burgemeester van Huizen. De klachten komen uit de periode 2015 tot en met 2017, schrijft de gemeente in het bericht. Het eerste signaal over het gedrag van Hertog kwam begin december 2017. De burgemeester werd daar toen op aangesproken. Een maand later ontving de gemeentesecretaris “ernstiger berichten”.

Op de website van de gemeente staat het volgende:

Proces rondom ontslagname burgemeester Fons Hertog (22-02-2018)

Op vrijdag 16 februari 2018 maakten wij bekend dat waarnemend burgemeester Fons Hertog zijn ontslag heeft ingediend. De gemeente Huizen is daarna op verzoek van de betrokkenen bewust terughoudend geweest in de communicatie. Deze betrokkenen zijn medewerkers en voor ons staat hun belang voorop. Na overleg met deze betrokkenen kunnen wij nu de volgende aanvullende informatie verstrekken.

Externe vertrouwenspersoon
Wanneer er op de werkvloer sprake is van ongewenste omgangsvormen, kunnen medewerkers van de gemeente Huizen terecht bij een externe vertrouwenspersoon van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). In totaal hebben zeven personen zich in de afgelopen periode gewend tot de vertrouwenspersoon. Zes van deze zeven personen – allen dames – zijn medewerkers van de gemeente Huizen. De zevende persoon heeft geen arbeidsrelatie met de gemeente Huizen, maar onderhoudt wel een functionele relatie met vertegenwoordigers van de gemeente Huizen. Zes van de zeven vrouwen hebben via de vertrouwenspersoon formeel een klacht ingediend.

De door deze zeven personen beschreven verhalen hebben allen betrekking op (vermeende) ongewenste omgangsvormen van de zijde van de heer Hertog. Algemeen directeur en gemeentesecretaris Paul Veldhuisen: ,,Begin december 2017 kwam het eerste signaal bij mij binnen via leidinggevenden. Dat leidde niet direct tot het indienen van een klacht. Ik heb de burgemeester destijds aangesproken op zijn gedrag. Voor degenen die het signaal hadden afgegeven was dat op dat moment voldoende. Een maand later – begin januari dus – ontving ik via leidinggevenden echter ernstigere berichten/signalen. De medewerkers van wie de signalen afkomstig waren zijn toen onverwijld in contact gebracht met de vertrouwenspersoon van BING.”

Proces
De vertrouwenspersoon van BING heeft de klachten geïnventariseerd. Een vertrouwenspersoon doet geen onderzoek, maar kan klagers een luisterend oor bieden, adviseren en desgewenst bij het indienen van klachten ondersteunen. De klachten zijn verwerkt tot deugdelijke verklaringen en deze zijn met een begeleidend schrijven bij de algemeen directeur/gemeentesecretaris ingediend op maandag 12 februari. Voor deze datum is bewust door de klagers gekozen, omdat zij wisten dat de algemeen directeur t/m/ 14 februari op vakantie was en zij i.v.m. hun veiligheidsgevoel pas tegen het einde van zijn vakantie de formele “stap” durfden te zetten.
Naast een inhoudelijke duiding van de klachten, behelsde het schrijven overigens ook een verzoek tot doorzending aan de Commissaris van de Koning (CdK). De CdK is formeel verantwoordelijk voor het functioneren van een waarnemend burgemeester en daar ligt ook het besluit tot verdere actie. Kort na ontvangst van de klachten van BING hebben de algemeen directeur/gemeentesecretaris en griffier de klachten naar het Provinciehuis in Haarlem gebracht. In overleg met de CdK kregen beiden de ruimte om de burgemeester te informeren en te bevragen. Dit leidde bij de burgemeester tot erkenning van grensoverschrijdend gedrag met als gevolg dat hij onmiddellijk zijn ontslag indiende bij de CdK.

Gemeenteraad
De gemeenteraad is op 19 februari over deze kwestie geïnformeerd. Ter bescherming van de medewerkers gebeurde dit onder geheimhouding. In overleg met de betrokkenen is de geheimhouding op de informatie die in dit bericht wordt gedeeld, opgeheven.

Veilige werkomgeving
Paul Veldhuisen: ,,Wij hebben de klachten, die overigens betrekking hebben op de periode 2015-2017, zeer serieus genomen en overeenkomstig gehandeld. Bij de gemeente Huizen moeten medewerkers immers kunnen vertrouwen op een veilige werkomgeving. Zij willen zich nu in alle rust en anonimiteit weer kunnen richten op hun werk. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is groot genoeg geweest en de nazorg verdient nu alle aandacht. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: