Het maakt uit wie gemeente bestuurt.

Lokaal staat er veel op het spel. Kijk daarom niet naar de Haagse politiek maar kies goede eigen bestuurders, adviseert Klaartje Peters in Trouw.

Klaartje Peters is bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht.

Op 21 maart vinden 380 verkiezingen plaats in Nederland. Ik zeg het met opzet zo. In 380 gemeenten vindt 380 keer een strijd plaats om de vraag wie straks mag besturen. Iedere kiezer zou zich moeten verdiepen in die strijd in de eigen gemeente. Want zonder nadenken stemmen op de partij die politiek Den Haag de voorkeur heeft, of juist op de lokale partij: in beide gevallen is het een vergissing. Het maakt uit wie er bestuurt op lokaal niveau, er staat veel op het spel.

Uit onderzoek weten we dat meer dan de helft van de mensen de landelijke politiek meeweegt bij gemeenteraadsverkiezingen. Politieke wetenschappers noemen die ietwat onaardig “tweederangsverkiezingen”

Maar het is een feit: wie verkozen is op lokaal niveau, is dat vaak niet vanwege zijn kwaliteiten. Veel kiezers nemen namelijk niet de moeite om zich in die kwaliteiten te verdiepen.

Natuurlijk hoef je niet te gaan stemmen. Iedereen heeft het recht om de raadsverkiezingen aan zich voorbij te laten gaan. Maar als u gaat stemmen, stem dan niet voor of tegen Rutte, Pechthold of Wilders. Want geen van de drie komt uw gemeente besturen.

Kijk gewoon eens wie uw gemeente wel willen besturen. Een gemeentebestuurder kan veel verschil maken. De concrete taken en een veel kleiner ambtenarenapparaat dan op rijksniveau bieden de bestuurder op lokaal niveau meer ruimte om zaken naar zijn of haar hand te zetten. Met de overdracht van belangrijke taken aan gemeenten – denk aan de jeugdzorg en de ouderenzorg – heeft de lokale overheid meer invloed dan voorheen op ons leven.

En dat wordt alleen maar meer. Over enkele jaren treedt de Omgevingswet in werking, en bepalen gemeenten zelf aan welke regels ruimtelijke projecten moeten voldoen, of het nu gaat om een dakkapel of de bouw van een winkelcentrum of vakantiepark in de buurt. Dat kan het aanzien van de omgeving aanzienlijk veranderen, en er zijn weinig landelijke waarborgen meer om u op te beroepen.

Hennie Bongers is de lijsttrekker van Keerpunt 2010 en wil vooral een verbindende rol gaan spelen. Het tijdperk “Hullie” tegen “Zullie” moeten we snel achter ons laten.

Keuzes maken

Dus wil je goede bestuurders en er valt iets te kiezen in maart. In sommige gemeenten  zijn de tekorten in het sociaal domein zo hoog opgelopen dat er zelfs pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt.

Elders ligt de beslissing op tafel of samenvoeging met buurgemeenten nodig is voor een effectief bestuur. Dan zijn bestuurders nodig die keuzes maken en die durven uit te dragen, maar die ook uit overtuiging inwoners bij het bestuur betrekken.

Het maakt uit wat hun prioriteiten zijn, en als ze die in de komende weken niet duidelijk kunnen uitleggen, weet u genoeg. Mensen die wonen in een stad of dorp met actieve lokale media zijn daarbij overigens sterk in het voordeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: