Leg uw kandidaat langs deze meetlat!

  1. Ik wil experimenteren met de raadsvergaderingen om inwoners meer ruimte te geven.
  2. Ik wil inwoners meer mogelijkheden geven het budget te beïnvloeden en mee te denken.
  3. Ik gebruik graag de kennis van inwoners bij beleidsontwikkeling.
  4. Ik geef inwoners zelf de kans beleid te maken en uit te voeren.
  5. Ik geef ruimte om inwoners te laten oordelen in moeilijke afwegingen.
  6. Ik stel inwoners in staat over belangrijke besluiten mee te praten.
  7. Ik ben bereid inwoners resultaten te laten controleren.
  8. Ik nodig uit tot meer interactie over verantwoording.
  9. Ik bevorder permanente toetsing van de kwaliteit van de participatie.
  10. Ik ga werken als een gemeenteraadslid dat niet over de gemeenschap gaat, maar er in staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: