Inbreng van ons “bijtertje” Ben Litjens

Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) in de vergadering van de Raadscommissie Ruimte gehouden op dinsdag 16 januari 2018

Vragen
A: Wijziging informatieverstrekking aan gemeenteraad en inwoners van Grave.

De informatieverstrekking aan de gemeenteraad en burgers is veranderd en gaat nu via iBabs. Het is in mijn ogen omslachtiger geworden om inzage te krijgen in de onderliggende documenten. Ik krijg daar klachten over van burgers. Verder is de agenda van de Cie R.O. op een doorlopend stuk gekoppeld aan andere vergaderingen.
Dit alles wordt onhanteerbaar voor een betrokken burger.

Ik vraag mij af, wie heeft dit alles voor de gemeenteraad bepaalt? De gemeenteraad wordt als enig bestuursorgaan rechtstreeks gekozen door de inwoners. Maar ik constateer dat de indirect gekozen bestuurders in Grave alles bepalen zonder daarover enige verantwoording behoeven af te leggen aan de gemeenteraad. Dit is de huidige bestuurscultuur. Graag deze maand nog schriftelijk antwoord!

B: Heeft Bureau West 8 ooit een gesprek gehad met de eigenaar van de gronden, die een hotel wil bouwen aan de Maasboulevard?

Graag duidelijkheid hierover!

C: Accepteert de gemeente Grave dat woningbouwvereniging Mooiland nauwelijks iets doet voor mensen, die een betaalbare huurwoning willen?

Ik hoor dat Mooiland in Grave maar 45 woningen in de komende jaren bouwt terwijl door Mooiland 31 woningen worden gesloopt. In totaal 14 woningen in het duurdere huursegment. Dit beleid vind ik een verkeerd beleid. Wij moeten ook bouwen voor starters en jongeren.

D: Onlangs vernam ik dat in de gemeente Landerd door de provincie een rotonde versneld wordt aangelegd in de te renoveren provinciale weg Oss-Grave.

Steeds heb ik aangedrongen om dit ook te doen voor het kruispunt bij het AZC. Een spoedige aanleg van een rotonde is daar zeer wenselijk.

Het antwoord van het College op mijn diverse aandringen was steeds: “Dat doet de provincie niet”.

U ziet, dat het wel mogelijk is. Graag een schriftelijke toelichting hierop? En verder vraag ik u opnieuw om bij de provincie te pleiten voor een versnelde aanleg van een rotonde ter hoogte van het AZC.

Hemelwaterbeleid

Ook bij dit punt zet ik grote vraagtekens. Op zichzelf is het verstandig om te bezien op welke wijze wij met hemelwater omgaan. Het woord zegt het al: Het is water vanuit de hemel dus gratis.
In veel landen snakken de mensen naar hemelwater.
Voor dit gratis water moeten burgers in de toekomst flink gaan betalen terwijl wij een rioolstelsel hebben, dat berekend is op dit water en wat door de inwoners reeds dik en dubbel is betaald.
Wel waren er knelpunten in het verleden bij flinke stortregens en die zijn met veel geld van de gemeente weggewerkt. Particulieren moesten overigens daarbij maar zien hoe zij bij een plensbui het overtollig water kwijtraakten. Deze particulieren bleven in de kou staan. Zij kregen geen ondersteuning.

En deze lijn zet het College voort.
De stelling van het College is: Bij nieuwbouw en herbouw moet de particulier alle hemelwater op eigen terrein opvangen.
Dit is gewoon kolder.
Als dit principe wordt toegepast op het bouwplan Torenstraat te Gassel, waartoe in de vorige raadsvergadering is besloten, zou dit plan dan nog door zijn gegaan? Graag antwoord op deze vraag?
Als iemand een garage wil bouwen moet extra betaald worden voor de afvoer van hemelwater.
Als iemand woning wordt gesloopt als gevolg van bijvoorbeeld brand, moet hij extra gaan betalen. Hoe kan iemand in de binnenstad of binnen de woonbestemming in dorpen zelf in de opvang van hemelwater kunnen regelen.
Het is wederom het zoveelste burger onvriendelijke voorstel wat dit College uitbrengt.
Ik vind, dat dit voorstel er niet zo weer doorheen gedrukt kan worden.
Een carnavalskraker!!
Bij grote nieuwbouwplannen, zoals Wisseveld, is externe hemelwateropvang mogelijk. In Escharen wordt bij het Hof van Esteren met noodpompen gewerkt tot ergernis van de inwoners. Mensen snappen de kwaliteit van dienstverlening en deskundigheid niet.
Ik verzoek een gedegener voorbereiding en vraag ruimte voor een open discussie met de inwoners van Grave. Dit voorstel moet worden aangehouden. Eerst meer uitleg.
B-stuk

Fietspad Jan Luijkenstraat ten behoeve van de Brede school Oost
De nieuwbouw van de school vordert gestaag.
Over de verkeerssituatie wordt in de komende gemeenteraad beslist.
In ieder geval staat voor mij vast dat de verkeersveiligheid onvoldoende was bekeken bij de vaststelling van de plannen op de nieuwe school Oost op het Visioterrein te bouwen.

Als ik een opmerking maakte over de inhoud van de verkeersplannen werd tegen mij als ik bijvoorbeeld vroeg om beoordeling door Veilig Verkeer Nederland: “Wij gemeente hebben voldoende deskundigheid in huis”.
Dat is als onjuist gebleken.

De verkeersplannen kosten € 1 miljoen euro meer als was voorzien. De geraamde opbrengst is totaal verdwenen. En nog betwijfel ik of de huidig voorgestelde plannen het doel bereiken van een veilig verkeersroute voor kinderen en ouders van en naar school. Ik kan daarom niet instemmen met deze plannen. Een meerderheid in de gemeenteraad zal wel voorstemmen, omdat het niet meer anders kan. Een slechte keus. Ik wil een absolute garantie, dat wij een zeer verantwoorde veilige route maken van Veilig Verkeer Nederland.

Wie is verantwoordelijk voor dit debacle?

In Grave is dat niemand!
In het huidige voorstel wordt ook een fietsbrug over de Raam voorzien van € 600.000,-.
Waarom niet een beduikering met daarover een weg.
Dit is beslist veel goedkoper en kan voor meerdere verkeersgebruikers dienen. Waarom is dit voorstel niet uitgewerkt?

Tenslotte spreekt het College over een vrije doorvaart van 2m.
Welk peil wordt daarvoor aangehouden? Is dat hetzelfde peil als bij de brug over de Raam bij de Beerschemaasweg te Escharen?
B-stuk

Rapport rekenkamercommissie: Grijs en Groen is best te doen!
De rekenkamercommissie heeft een prima rapport uitgebracht. Dit rapport met de aanbevelingen steun ik.
Het College stelt voor de implementatie voor zijn rekening te nemen.
Ik heb er geen vertrouwen, dat dit nog goed komt met dit College.
De rekenkamercommissie is van mening dat de gemeenteraad bijgestaan door de raadsgriffier veel sterker het College moeten controleren. Door de houding van de meerderheid van de gemeenteraad is dat in de voorbije 4 jaar onmogelijk gebleken.

Overigens mag ik van deze meerderheid naar het schijnt maar 1 vraag stellen. Hoezo is controle dan mogelijk? Ik ben van mening, dat de bestuurscultuur in Grave substantieel moet wijzigen.
B-stuk

Kadernota OBDN 2019
Ook hier is sprake van een ondoorzichtige brei.
Onze bestuurlijke vertegenwoordiger in de OBDN heeft in de voorbije 4 jaar nimmer opening van zaken gegeven.
Wel is telkens een steeds grotere bijdrage gevraagd van de gemeente Grave.
Ik zou het op prijs stellen als duidelijk wordt aangegeven welke rol onze gemeentelijke vertegenwoordiger heeft gespeeld.
B-stuk

RIB Groenonderhoud
In dit stuk wordt wederom een beroep gedaan op de inwoners.
De gemeente heeft jarenlang de bewoners bij het snippergroen ontmoedigd. En nu wordt weer een beroep gedaan op de burgerschapszin van de inwoners.
Ik verwacht er niet veel van. Het vertrouwen in de gemeente is ernstig aangetast.
De heer Daudt vroeg enige maanden geleden aandacht voor het onderhoud van een stuk openbaar groen aan het eind van de Stadshouderslaan. De heer Hendriks bood aan dit te willen doen.
Is het juist dat het CDA dit gebaar van de heer Hendriks heeft belemmerd?
Persoonlijk wacht ik op aktie van het nieuwe College met betrekking tot groenonderhoud.
B-stuk

Eén gedachte over “Inbreng van ons “bijtertje” Ben Litjens

 • 23 januari 2018 om 16:47
  Permalink

  Hoi Jacques,
  Ik lees twee keer op een dag dat je raadslid Ben Litjens als ‘bijtertje’ neerzet. Wettigt dit de conclusie dat de andere twee raadsleden van Keerpunt afgesproken hebben tot de raadsverkiezingen hun kunstgebit op het nachtkastje te laten liggen? Dat zou wonderwel kloppen met het beeld dat beide oproepen: tot de verkiezingen zeker niet je tanden laten zien…
  Ben

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: