Ter herinnering. Oud/vers nieuws: Arena schreef: Het Politiek Testament.

Bouw stadskantoor

GRAVE – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 10 maart nam Jacques Leurs van Keerpunt 2010 afscheid van de Graafse politiek. Hij deed dat door het voorlezen van zijn ‘politiek testament’.

Bij mijn afscheid wil ik een passend cadeau meegeven aan mijn collega’s van deze Graafse gemeenteraad om Grave verder tot bloei te laten komen. Ik wil een aantal zaken onder uw aandacht brengen die de komende jaren misschien opgepakt kunnen worden door onze gemeenteraad of het college:

1. Graafs Manifest
Het Graafs Manifest krijgt binnenkort weer een upgrading. Laten de gemeenteraden uit het Land van Cuijk nu eens eindelijk een duidelijke stip aan de horizon zetten. De tijd van praten is voorbij nu moeten er daden komen. Ondernemers en inwoners willen vooruit.

2. Geef de toekomstige gemeente Land van Cuijk vorm met een nieuwe democratische structuur.
Maak werk van het idee van Ben Peters om een andere structuur aan de toekomstige gemeente Land van Cuijk te geven met een burgemeester die ook plaatselijke raden voorzit en met raadsleden die plaatselijk gekozen worden om in de raad Land van Cuijk plaats te nemen. Overgiet dit initiatief met een dualistisch sausje en ontwikkel het als een innovatieve pilot dat bij politieke partijen, de provincie Noord-Brabant, de Tweede Kamer en het Ministerie van Binnenlandse Zaken voorgedragen kan worden.

3. Maak werk van burgerparticipatie
In navolging van onder andere Uden moeten de inwoners uitgedaagd worden om mee te praten over o.a. de toekomst van Escharen, Gassel, Grave en Velp door middel van publieke raadpleging met behulpvan digitale platformen als G1000.org. Via loting worden de inwoners geselecteerd om hun stem te laten horen.

4. Vernieuwingen
Maak het mogelijk dat “deeltijd” Gravenaren in de commissies Ruimte en Inwoners benoemd kunnen worden. In ons dagelijks bestuur zitten inwoners van Heeswijk-Dinther en Elst. Richt een voorzittersoverleg van partijvoorzitters, à la Cuijk, op. In dit al jaren bestaande overleg komen, tot ieders tevredenheid, alle zaken aan de orde die niet des politiek zijn. Het kan helpen om de kloof tussen politiek en burgers te verkleinen en oppositie en coalitie dichter bij elkaar te brengen.
Als lid van het landelijke Leernetwerk Lokale Democratie krijg ik nog diverse handreikingen om de plaatselijke democratie te verbeteren. Dit project loopt nog een paar maanden. Resultaten van deze enthousiaste groep hoort U later nog.
De Graafse gemeenteraadsleden kunnen als collectief lid worden van de landelijke belangenbehartiger Raadslid Nu. Jarenlang heb ik veel profijt van deze vereniging gehad. Op 1 juni Democratie 1000 gaan duizend burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeenteambtenaren, inwoners, werkgevers en denkers praten over de verandering van de lokale democratie. Nu loopt er ook een project om de aandacht voor integriteit bij raadsleden te vergroten.

5. Neem kritiek serieus
Er moet een overlegstructuur komen van bestuurders en kritische Graafse volgers van de politiek. Er moet serieuzer met kritiek omgegaan worden. Wrijving geeft glans is een bekende uitspraak van oud-burgemeester Zelissen.

6. Behartig lokale belangenNa goede gesprekken kunnen de ondernemers van Kessel en Litjens hun toekomstplannen uitvoeren. Laat Graveon, Kamer van Koophandel en de Heidemaatschappij een bemiddelende rol spelen.

7. Bastion van Zorg
Grave moet zich als Het Bastion van Zorg profileren. We hebben een prachtig Catharinahof, een mooi gelegen Zorghotel Grave, een Huis van Bewaring. Straks een nieuw Asielzoekerscentrum en prima invulling van de oude kazernegebouwen dankzij de Stichting Boei! En natuurlijk een unieke Drie-Eenheid in Velp van het kerkje in Velp en twee voormalige kloosters. Nu de gebouwen van het oude Theofaan en Wijnberg misschien uit het straatbeeld verdwijnen is het wenselijk om het Graafse verleden permanent vast te leggen. Misschien kan dit op het VISIO terrein of in de voormalige kapel van de Wijnberg gerealiseerd worden. Grave heeft een rijk verleden op militair, religieus en zorg terrein. We hadden kazernes, kloosters voor Jezuiten, Franse Paters, Capucijnen, Fraters van Tilburg, Zusters van onder meer Breitenbach. Ook hadden we een eigen ziekenhuis, bejaardentehuis Rustoord, twee blindeninstituten namelijk de Wijnberg voor meisjes en vrouwen en Henricus voor jongens en mannen en tenslotte de Rijks Psychiatrisch Inrichting.

8. Centrummanagement
Het Centrummanagement moet Grave die plaats op de kaart geven die het historische stadje verdient. Samen met de gemeente moeten de ondernemers achter de manager gaan staan. Door de diverse festivals gezamenlijk te organiseren krijgen we meer traffic zou wethouder Daandels zeggen.

9. Open de Digitale Ontmoetingsplaatswww.LoketLandvanCuijk.nl
Een digitale ontmoetingsplaats voor ondernemers, gemeenten en andere partijen zoals Kamer van Koophandel,projectontwikkelaars,banken, Graveon en andere ondernemersverenigingen, Industriële Kring Land van Cuijk, het pas opgerichte platform Recreatie en Toerisme en het Regionaal Bureau voor Toerisme voor het gehele Land van Cuijk. Dit Loket LvC moet de spin in het web worden in het aanjagen van de revitalisering van de werkgebieden in het Land van Cuijk. Zo versterken we de ontwikkelmogelijkheden voor bedrijven en de regionale economie. Dit werkgebied bestaat dan uit de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Anthonis.

10. Richt een Steunfonds voor Lokale Media op
Lokale media bieden inwoners van het Land van Cuijk en gedeeld kader en bindt ze zo samen tot een gemeenschap. Een steunfonds voor de lokale media voorkomt dat het doen en laten van colleges en raadsleden niet meer kritisch, zelfstandig en objectief gevolgd kan worden. Recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat in kleinere plaatsen vanwege dalende oplages de journalisten zijn of worden wegbezuinigd. Bron: Rapport resultaten van de nieuwsvoorziening in de regio 2014 in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Gelukkig doen in Grave de Arena, Gelderlander en de Maasdriehoek nu nog hun uiterste best om de inwoners te informeren over de Graafse politiek. Maar mocht dit veranderen dan kan dit fonds bijspringen. In Hilversum wordt binnenkort een VNG bijeenkomst gehouden over dit onderwerp waarvoor ik me al heb ingeschreven.

Tenslotte:
Na een mooie ‘lente’ krijgen we hopelijk ook nog een prachtige ‘zomer’! En dan nog dit: een bekend gezegde in Grave luidt: ‘Bij God en in de Graaf is alles mogelijk’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: