Grave is Mill voor. Jammer dat alleen de bestuurders van CDA en Keerpunt 2010 bij het voorzittersoverleg met onze burgemeester aanschoven

Uit mij foto-archief:
Lex Roolvink

De Gelderlander laat de burgemeester van Mill aan het woord en hij zegt o.a.:

“Ik nodig de voorzitters van de plaatselijke politieke partijen uit om te praten over hoe we ervoor kunnen zorgen dat criminelen niet via de kandidatenlijsten hier voet aan de grond krijgen. De gemeenteraadsverkiezingen komen er volgend jaar weer aan, De rechtsstaat zoals we die nu kennen, is ons een groot goed. We zullen er met z’n allen voor moeten waken dat we hier geen Siciliaanse toestanden krijgen.”
Op donderdagavond 8 juni schoven slechts twee afgevaardigden van Graafse politieke partijen aan bij het door onze burgemeester Lex Roolvink georganiseerde overleg. Naast onze griffier Sophie de Best schoven afgevaardigden van CDA en Keerpunt 2010 aan.

Tijdens dit gesprek kwam het onderwerp zoals hierboven omschreven ook aan de orde. Laat toekomstige kandidaten, alvorens op de kandidatenlijsten te zetten, eventueel een Verklaring Omtrent  Gedrag van Justis overleggen werd gesuggereerd. Justis is de screeningsautoriteit die zich een oordeel vormt over de integriteit van personen en organisaties. 

Verder ging het gesprek o.a. over de integriteitscode die recentelijk is behandeld door de raad. Bevindingen uit het recentelijke rapport over de Graafse bestuurskracht werden besproken. Ook de verstoorde verhoudingen binnen bestuurlijk Grave werden aangekaart. Ook afspraken rond campagnevoeren, verkiezingsborden beplakken enz. werden besproken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: