(Veer)Krachtig Brabants Bestuur.

Stand van zaken (Veer)Krachtig Bestuur

Geachte raad,
De samenwerking in het Land van Cuijk kent al een lange geschiedenis. In dit
proces hebben de vijf raden een bijzondere rol. Via het regieteam, met
afgevaardigden vanuit de raden, is er regie op de uitvoering en de
besluitvorming voor strategische samenwerking voor het Land van Cuijk. Ook
worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor alle raadsleden over
maatschappelijke ontwikkelingen en de toekomst van het land van Cuijk. Dat is
een compliment waard.

Eind 2015 is de rapportage met de inhoudelijke opgaven voor het Land van Cuijk
met de raden besproken. Op basis hiervan hebben de raden begin 2016 besloten
om voor de uitvoering van een aantal strategische projecten een gezamenlijke
organisatie op te zetten. Middelen zijn vrij gemaakt om dit mogelijk te maken.
Een mooie stap naar meer samenwerking in het Land van Cuijk.

Daarna is er veel gediscussieerd over de vervolgstap. Wij hebben in onze brief
van 17 mei 2016 onze zorgen uitgesproken over de voortgang in het proces om
tot een verkenning van de toekomst te komen. Op 13 juli 2016 zijn er, in een
bestuurlijk overleg met het regieteam van het Land van Cuijk, goede afspraken
gemaakt. De aanpak voor de verkenning is ontwikkeld, waarbij aandacht is voor
balans tussen kwaliteit en tempo.

De vijf raden zien een mooie toekomst voor een sterk Land van Cuijk en vinden
dat daarvoor een goede verregaande samenwerking nodig is tussen de vijf
gemeenten. Voor het vinden van de best passende (innovatieve) duurzame vorm
wordt nu een verkenning gestart met hulp van een procesbegeleider dhr. Peter
van der Velden.

Wij ondersteunen van harte uw inspanningen om gezamenlijk tot een keuze voor
de toekomst te komen. Wij zijn ook benieuwd naar de innovatieve vormen die verkend worden. Het is interessant om vormen te verkennen die de nadelen van
de bekende vormen verminderen, de slagkracht en de democratische
legitimering vergroten, snelheid in de besluitvorming brengen en
burgerbetrokkenheid van gemeenschappen en dorpen vergroten.

Wij adviseren u te streven naar besluitvorming in de raden voor de zomer van
2017.

Het is een uitdagend proces en wij wensen u veel succes bij de uitvoering
daarvan. Wij blijven graag betrokken en zijn bereid dit ook financieel te
ondersteunen binnen de geldende kaders.

Tot slot: Indien u kennis wilt nemen van de brieven die wij aan de voor u
relevante (buur)gemeente(n) hebben gestuurd verwijzen wij u naar
www.veerkrachtigbestuur.nl onder ‘proces’. Hier staan alle brieven die wij als
reactie op de gemeentelijke toekomstvisie naar de Brabantse gemeenten hebben
gestuurd.
page2image7744

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
page2image10816

de voorzitter,
de secretaris,

page2image13800

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: