Oud bericht herplaatst: De zaak Litjens – gemeente Grave op een A-4 tje.

Ten behoeve van de informatievoorziening van de raad heeft Jan Litjens een chronologisch overzicht gemaakt:


Samenvatting overzicht rechtsfeiten ten aanzien van de bestemmingsplansituatie bedrijf Litjens

1972: Vestiging bedrijf aan de Graafschedijk.

De bedrijfsterreinen en schuren liggen aan beide zijden van de Graafschedijk

1972-1981: Renovatie varkensbedrijf en groei Verhuur- en Handelsbedrijf Litjens

1981: Verlening Hinderwetvergunning voor varkensbedrijf annex werkplaats

1982-1988: Verdere groei Verhuur- en Handelsbedrijf

Alle activiteiten waren op grond van de wet mogelijk.

1988: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied (1988).

Dit plan kent aan mijn bedrijfsgronden de bestemming toe van Agrarischtechnisch hulpbedrijf (Ath). Deze bestemming ligt ook op de gronden gelegen aan de noordzijde van de Graafschedijk. Volgens de gemeenteraad moeten de voorschriften ruim worden uitgelegd.

1990: De Kroon vindt op advies van de Adviseur van de Raad van State de bestemming Agrarisch-technisch hulpbedrijf voor een zuidelijk gedeelte niet passend en beslist, dat voor dat gedeelte een bedrijvenbestemming meer passend is.

1992: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied-herziening 1991.

In dit plan wordt vastgelegd, dat op een gedeelte van mijn bedrijfsterreinen grondverzet, afvalverwerking, sloopverwerking, opslag en recycling mogelijk is.Ook is verkoop van goederen aan particulieren mogelijk als een niet zelfstandig onderdeel van mijn bedrijf, mits deze goederen samenhangen met het bedrijf.

Er worden uitvoerige planvoorschriften vastgesteld. Deze planvoorschriften verdwijnen uit beeld, omdat het dossier bij de gemeente zoek is. Deze planvoorschriften zijn in geen enkele procedure ingebracht.

1995-1997: Overleg met gemeente (burg. Zelissen) om varkensgedeelte te beëindigen.

1998: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 1998. In dit plan krijgen al mijn bedrijfsgronden de bestemming Bedrijven. Deze bestemming is identiek aan de bestemming Buitengebied- herziening 1991.

De provincie beslist, dat de gemeente bij de eerstkomende herziening de planvoorschriften ook moet aanpassen aan die van 1991.

De gemeente voert deze beslissing niet uit.

1998-2001: Litjens begint met sloop van de varkensschuren en nieuwbouw van een nieuwe bedrijfshal annex kantoor conform afspraak met burgemeester Zelissen en conform de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 1998.

2001: Kroon onthoudt goedkeuring aan een gedeelte van het bestemmingsplan Buitengebied 1998, waaraan de gemeente in 1998 een agrarische bestemming had toegekend, omdat dit in strijd was met een goede ruimtelijke ordening.

In het daaropvolgend bestemmingsplan Buitengebied 1998-1e herziening worden op een detailkaart de bestemmingsgrenzen van de bedrijfsgronden, gelegen aan de noordzijde, zonder enige kennisgeving aan Litjens gewijzigd.

2001-2006: Overleg met wethouder Peeters om bedrijfslocaties aan de noordzijde te verplaatsen naar de zuidzijde. Gedeputeerde Rüpp gaat akkoord.

2006-2009: Akkoord met gemeente, dat is voorbereid door wethouder Peeters wordt niet uitgevoerd. De gemeente start handhavingtraject zonder evenwel rekening te houden met de rechten, die voortvloeien uit het bestemmingsplan

Buitengebied-herziening 1991, de voorbereiding en de besluitvorming rondom het

Bestemmingsplan Buitengebied 1998. Deze gegevens werden ook niet ingebracht

bij de Raad van State, waardoor de uitspraken blijvend vertekend worden.

2009-2010: Overleg met wethouder Opsteegh om alsnog tot een oplossing te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: