Cuijkse PLC standpunt over Samenwerking Land van Cuijk.

Samenwerking Land van Cuijk

We vinden als PLC dat een herindeling wel kan, maar dan wel met zijn vijven moet gebeuren en dat we een goede betrokkenheid van de bevolking hebben. Bij de Algemene Beschouwingen begroting 2016 heeft PLC aangegeven dat er wel slagen gemaakt moeten worden of anders heroverwegen we ons standpunt. In die zin kunnen we goed aansluiten bij het voorstel wat nu voorligt in de raad en wat inderdaad een voorlopig standpunt betreft. We geven volle steun aan de 12 projecten en het zogeheten Special Project waarin een onderzoek wordt voorgesteld naar intensieve samenwerking/bestuurlijke fusie. Let wel het is een onderzoek, waarbij alle opties open liggen en waar geen sluiproute naar onverkort herindelen aan de orde is. De tegenstanders van herindeling zouden dat moeten aangrijpen immers daar liggen uitgelezen kansen voor een goede onderbouwing van intensieve bestuurlijke samenwerking en weerleggingen tegen herindeling.
Herindelingsdiscussie lijkt nu een brug te ver gelet op de voorlopige standpunten van drie van de vijf gemeenten. We zijn overigens wel heel creatief en dynamisch; we springen van 3-2 naar 3-1-1 en nu terug naar 3-2 maar met andere samenstellingen; de 5 lukt nog niet zo best. Toch moeten we een uiterste inspanning doen om de vijf bij elkaar te houden. Dat doen we als we een redelijk compromis na woensdag kunnen bereiken en hoofdingrediënten zijn daarbij voldoende vertrouwen, voldoende ruimte voor emotie, voldoende begrip voor elkaars posities.
Het is best provocerend vanuit het onderzoeksbureau om iets met herindeling af te dwingen wetend dat enkele gemeenten beleid hebben vastgelegd om in deze bestuursperiode het niet over herindeling te hebben. Het CO (de 5 burgemeesters) heeft het onderzoek omarmd en het regieteam heeft het ook onverkort voorgelegd aan de raden. Nu de goede respons nog. We moeten wat mij betreft het regieteam voldoende support geven om een voldragen en haalbaar definitief voorstel aan de raden te presenteren na de aanstaande conferentie. We moeten vooral de regie zelf als raden houden en het niet uit handen geven.
Herindelingsdiscussie is nogmaals wat anders dan een onderscheiden onderzoek ernaar en als we zoeken naar de noodzakelijke en goede vorm van intensieve samenwerking hoort dat er wel bij vindt PLC.
Misschien zit de link tot een compromis wel naar het aspect van inwonersgerichtheid t.a.v. “herindelingsonderzoek”. We doen de 12 projecten; no problem, we(onder) zoeken met een focus naar een zeer solide vorm van intensieve samenwerking en zetten het resultaat volgtijdelijk ook af tegen een inbedding naar een onderbouwde vraag aan onze inwoners wat ze er van vinden dat kan dan mooi met de TK-verkiezingen volgend jaar. In die onderbouwde vraag zit dat herindeling tegenlicht aan het einde van het onderzoek verdisconteerd. De provincie betaalt het onderzoek zo ook lijkt PLC en de provincie bepaalt dan niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: