Keerpunt 2010 fractienieuws: Raadscommissie Ruimte kwam bijeen.

Inbreng  raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) tijdens de Raadscommissie Ruimte op 23 februari 2016.
Betreft agendapunt 2: Vragen
Vragen over de ladderwagen.
Ik wacht nog op antwoord op de in de laatste raadsvergadering gestelde vragen over de ladderwagen. Wanneer kan ik de antwoorden tegemoet zien?
Betreft agendapunt 6: herbouw woning aan de Schuttersweg 29 te Gassel
Ik vind het een goede zaak, dat voor deze kwestie eindelijk een oplossing komt.Het heeft al veel te lang geduurd. Ik neem aan, dat alles goed is overlegt met iedereen, die daar belang bij heeft.
Betreft agendapunt 7: KADERNOTA 2017 Omgevingsdienst Brabant-Noord (OBDN)
In de vergadering van de Commissie Ruimte van 12 januari 2016 werd door de OBDN aan ons medegedeeld, dat de OBDN de zaken op orde kreeg en dat binnen een tweetal jaren een taakstelling van 100% werd bereikt.
Is er toen ons zand in de ogen gestrooid.
Als ik het huidige voorstel lees van het College van B. en W. komt een beeld naar voren, dat de OBDN niet goed functioneert, omdat zij de begroting 2017 niet in juni aanstaande gereed hebben. Dit verstoort op zijn beurt weer de voorbereiding van de gemeentebegroting Grave voor het jaar 2017.
Wij kunnen wel flink op de trom slaan door het verzenden van de concept brief van het College, maar helpt dat.
Het kan ook zijn dat het management van de OBDN wederom van de leg raakt.
Wat is er toch gaande bij de OBDN? Wat is het onderliggende probleem?
Kunnen wij hen niet helpen door in samenwerking de problemen op te lossen.
Kan wethouder Daandels dit toelichten.
Hoe functioneren andere Omgevingsdiensten in Nederland?
Kan er niet een themadag worden gehouden met de deelnemende gemeenten in het Land van Cuijk en daarbuiten, zodat er eindelijk openheid en duidelijkheid komt. 
Een niet goed functionerende OBDN is slecht voor de dienstverlening, voor de motivatie van het personeel en kost bovendien veel gemeenschapsgeld.​
INBRENG RAADSLID BEN LITJENS (KEERPUNT 2010) TIJDENS DE RAADSCOMMISSIE AUDIT OP 23 FEBRUARI 2016
Betreft Agendapunt 3: Vragen
Kan wethouder Joon iets zeggen hoe het staat met de voortgang van het project Historisch Grave?
U weet wethouder, dat ik graag concrete resultaten wil zien voor het budget van € 150.000,- per jaar. Het is een veelbelovend project maar ik hoop dat hetalstublieft gaat slagen.
Geen praatsessies maar doe zaken.
Betreft Agendapunt 6: Evaluatie Planning en Control
Het College is op de goede weg om het gehele financiële beleid inzichtelijker en controleerbaarder te maken. Dit helpt de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting.
Nu nog het gezonde verstand bij de keuze van de projecten en de besteding van de middelen.
Daarop kom ik terug bij de begroting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: