Mededelingen parochie Sint Elisabeth.

Pastorie Gassel verkocht
Met instemming van het bisdom is de pastorie van Gassel verkocht. Afgelopen weken is de voorlo‐ pige koopovereenkomst getekend. Wanneer de daadwerkelijke akte passeert, is niet duidelijk. De verkoop betreft het monumentale gebouw plus een deel van de tuin. Vervolgens dient de bestemming te worden gewijzigd van bedrijfsruimte naar wonen. De verkoop van de rest van de tuin en de rond langs de Jansvoort laat geheel onverwachts op zich wachten nu men het woningencontingent (het aantal eerder toegewezen woningen) lijkt te wijzigen.

P.S. Webmaster: wat is er in Gassel aan de hand met ons woningcontigent? We, Keerpunt 2010 wil hier opheldering over!!!!
Staakmadonna in een zee van lichtjes
Zaterdagavond 15 augustus om 19 uur viert de st.‐ Elisabethparochie bij de Gasselse kapel het hoog‐ feest van Maria Tenhemelopneming. Na het aandragen van de Staakmadonna gaat eme‐ rituspastor Jac. Janssen voor in de heilige mis, opge‐ luisterd door het Gassels Parochieel Gemengd Koor. Aan het begin van deze viering ontsteken de aanwe‐ zigen een zee aan lichtjes bij de Staakmadonna on‐ der het zingen van een groet. In het teken van Mari‐ a’s Magnificat bidt de parochie, dat zij als geloofs‐ gemeenschap en individueel vanuit een herkenbaar perspectief rechtdoet aan eenieder. Ieder brengt een eigen stoeltje mee en na de mis staat er gastvrij een kopje koffie klaar. Lijkt het mis te gaan met het weer, dan verhuist deze eucharistieviering naar de Gasselse st.‐Jan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: