ARENA Ingezonden brief: gedegen onderzoek naar brandveiligheid Grave.

Ingezonden

Palazzobrand roept om gedegen onderzoek naar brandveiligheid Grave

8-6-2015 om 22:10 – Door Ben Bongaards, Hans Satter en Wil Baaijens

(foto: Marco van den Broek)

Als reactie op de Palazzobrand hebben wij op onze website www.gravepolitiek.nl  voorgesteld om de gang van zaken rondom de bestrijding van de brand grondig te laten evalueren, vooral tegen de achtergrond van de reorganisatie van de brandweerzorg in onze regio. Inmiddels is duidelijk dat ons gemeentebestuur, lees de burgemeester, daar weinig oren naar heeft. In de commissievergadering van 19 mei maakte hij de kachel aan met een opmerking van raadslid Nel Schuts over de ladderwagen. De raad was akkoord gegaan met een bezuiniging, dus zij moest niet zeuren. Ook een vraag van commissielid Jeroen van der Eerden over een mogelijke aanpassing van het budget werd teruggekaatst. Onze burgemeester is kennelijk niet bij machte om de intentie achter de vragen te beluisteren.

Omdat wij wat meer van ons bestuur verlangen dan wegwuifverklaringen en omdat we dringende vragen hebben over hoe met onze plaatselijke brandveiligheid wordt omgesprongen, hebben we het officiële dekkingsplan 2012 van de Veiligheidsregio Noord Brabant Oost er op nageslagen.
In paragraaf 4.3 ‘Dekkingsplot redvoertuigen’ (Hoogwerkers en ladderwagens), staat:

In de veiligheidsregio zijn op 6 plaatsen redvoertuigen gestationeerd: Grave, ’s-Hertogenbosch, Cuijk, Veghel, Uden en Oss. De redvoertuigen hebben (vanuit het risicoprofiel) een noodzakelijke dekking in de gemeenten Grave en ’s-Hertogenbosch vanwege de brandrisico’s en de moeizame bestrijding in de historische binnenstad (opkomstnorm 8 minuten). Deze norm wordt gehaald. In de rest van de veiligheidsregio dragen zij bij als blusplatform en dienen voor het redden en werken op hoogte…… Aan de eisen voor de opkomst in de binnenstad van Grave en ’s-Hertogenbosch wordt binnen de norm voldaan.*

In paragraaf 5.2.: ‘Overschrijdingen in beeld’:
*Op meerdere plaatsen zijn er historische binnensteden. Deze hebben gemeen dat de brandbestrijding moeilijk is vanwege de bereikbaarheid. Door de oude bebouwing voldoen de panden aan de lichtste vormen van brandveiligheid en is branduitbreiding een bijkomend gevaar. Het risico voor de bewoners neemt daardoor toe. Lange vluchtwegen en trage ontdekking van brand en rook dragen daaraan bij.*


Als de opkomstnorm, de tijd tussen een melding en het moment dat het redvoertuig ter plaatse is, voor ladderwagens niet meer mag bedragen dan 8 minuten, dan is het duidelijk dat bij het wegsaneren van de ladderwagen in Grave voor de burgers een groot veiligheidsrisico ontstaat.

De Graafse ladderwagen is een bijzondere wagen. Deze is in het verleden aangekocht vanwege zijn wendbaarheid en afmeting waardoor deze in smalle straatjes kan komen. Dit in tegenstelling tot de grotere redvoertuigen in de regio.
Wij hebben de voormalige commandant van de Graafse Brandweer, Twan Langenhuizen gevraagd naar zijn kijk op wat er met de Graafse brandweer gebeurd is en nog dreigt te gebeuren. Onze bevindingen zetten wij binnenkort op onze website www.gravepolitiek.nl.
Ons advies aan de raad: neem zelf het initiatief en nodig Langenhuizen als onafhankelijk expert –desnoods buiten het college om- uit voor een gesprek. Nodig daarbij –vanwege uw streven naar openheid en transparantie- ook burgers uit. Onze veiligheid is letterlijk in het geding.
Ben Bongaards, Hans Satter en Wil Baaijens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: