De Graafsche Courant: BELLEN MET DE BURGEMEESTER. Een bijzondere commissievergadering.

Eenmalige uitkering via het Gemeentefonds voor onze minima. In plaats van een verwachte algemene positieve bejegening werden er in de commissie Inwoners en Bestuur door enkelen kritische vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. Er werd ingesproken met de woorden dat het college in strijd met geldende beleidsregels heeft gehandeld, dat het college in beginsel iets illegaals doet en dat er om onverklaarbare redenen geld is weggesluisd naar de Algemene Middelen. 
Inspreekster was verontwaardigd over de morele kant van de zaak en verklaarde zich bij onvoldoende verklaring zich te zullen wenden tot de Tweede Kamer.
Terecht verweerde de wethouder, ( webmaster: niet de verantwoordelijk wethouder sociale domein Anja Henisch maar onze wethouder geldmiddelen Jeroen Joon) zich door te stellen het schandalig te vinden dat dergelijke woorden worden gebruikt. De suggestie alsof het college iets vreselijks doet met de minima wierp hij verre van zich. 
Als het aan het college ligy blijft het geld beschikbaar voor de mensen die het ook echt nodig hebben. Het is aan de raad om te besluiten of men het standpunt van het college deelt.
Naschrift van de voorzitter van Keerpunt 2010:
Drie opmerkingen:

1. Dankzij een brief van het Brabantse KBO is deze actie van het college ondernomen. De raad wist niets van deze brief en van het niet uitkeren van 15.000 euro aan de minima.

2. Voordat de Jaarrekening 2014 door de raad is behandeld wordt er al een wijziging aangebracht aan een Jaarrekening die al door de accountant was goedgekeurd. Het was de koninklijke weg geweest als de raad bij het vaststellen van de Jaarrekening deze wijziging t.b.v. de minima had behandeld. Nu werd de raad daarmee overvallen. 

3. Tijdens ons Openbaar Fractieoverleg afgelopen woensdag is het collegevoorstel uitvoerig besproken. Naar aanleiding daarvan komen er nog vragen richting het college en komt Keerpunt 2010 waarschijnlijk met een stemverklaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: