Uitstekend verslag van het Breedbanddebat in de Graafse Raad. ARENA

Voorzichtigheid oppositie niet door coalitie overgenomen

‘Breedbandnetwerk Grave stapje dichterbij’

Door Freddy Klooté

GRAVE – In de Strategische visie van de vijf gemeenten van het Land van Cuijk is in het kader van vestigingsvoorwaarden de versterking van de beeldbandinfrastructuur een actiepunt. Doelstelling is een netwerk met 100% dekking van alle huishoudens, bedrijven en instellingen in zowel de kernen als de buitengebieden van het Land van Cuijk.

Eind 2013 is vanuit de drie CGM gemeenten opdracht verstrekt voor een haalbaarheidsonderzoek. Conclusie van dit onderzoek is dat de aanleg en exploitatie van een nieuw gebiedsdekkend netwerk technisch en economisch haalbaar is. Volledige verglazing van het netwerk is de beste optie, waarbij het gezamenlijk verglazen van de kernen en het buitengebied de beste keuze is. Voor een vervolg wordt het advies gegeven om verder te gaan met vraagbundeling en uitdetailleren van het netwerk. 

Verder moet de gemeente een keuze voor borgstelling of zelffinanciering maken. Tenslotte moet geprobeerd worden om in het Land van Cuijk alle gemeenten gelijk op te laten trekken in de vervolgfase, zodat er één coöperatie gevormd kan worden, die het netwerk exploiteert. Uit de enquête komt naar voren dat het mogelijk moet zijn om 40% van de aansluitingen in de kernen en 70% van de mensen in de buitengebieden en bedrijfsterreinen te contracteren.

Spreekrecht
Afgelopen dinsdagavond boog de Graafse Gemeenteraad zich over bovenstaande materie. Twee mensen hadden tijdens het Spreekrecht de raadsleden al wat opgewarmd. Hester Kruizinga wees op de technische en vooral financiële kanten van de zaak. Buitenbewoner Reggy van den Bosch gaf een schitterende, realistische schets van drie generaties die in het buitengebied met een zeer langzaam werkend internet door het leven moeten. De elementen werk, mantelzorg en school, gericht op de toekomst maakt breedbandinternet er tot een onmisbare basisvoorziening.

Vraagtekens
Joeri Nuijen (LPG) sloot daar naadloos op aan. Toch zette hij vraagtekens bij het onderzoek: “De inwoners moeten alles weten. De vraagstelling moet helder zijn. Als het de burgers niet duidelijk is, gaat het mislukken”. Jochem Spoorendonk (CDA): “Snel internet is een levensbehoefte. Denk aan zorginstellingen, scholen, gemeenten. We hebben met inwoners gesproken. Vooral het buitengebied is er slecht aan toe. Ingrijpen is noodzakelijk”. Eigenlijk waren alle raadsleden er van overtuigd dat er iets moet gebeuren, hoewel Keerpunt 2010 het punt eerst nog van de agenda wilde halen. 


Nel Schuts: “Het is nog niet rijp. We willen meer informatie. Laat ons eerst eens kijken hoe andere gemeenten het hebben gedaan. Ik heb nog niemand die ik gesproken heb horen zeggen dat hij breedband gaat nemen. Het oprichten van een coöperatie is ver voor de muziek uitlopen. Breedband is geen kerntaak van de gemeente. We lopen dan ook geen risico”.

Langdurige discussies
De punten zes en zeven van het raadsvoorstel bleken goed voor twee interpellaties en langdurige maar wel uitstekende discussies. 

Ter informatie: Punt 6. “Voor nu te besluiten dat de gemeente bereid is een borgstelling te verstrekken om daarmee financiering ten behoeve van realisatie mogelijk te maken, indien de uitgangspunten niet drastisch wijzigen”. Punt 7. “In te stemmen met de coöperatie gedachte en op het moment van een succesvolle vraagbundeling, marktpartijen nogmaals te consulteren teneinde het project mogelijk onder hun verantwoording te kunnen realiseren”. 

Coalitiepartijen wilden een ‘knipmoment’ bij punt 6. Rick Joosten (LPG): Door wijzigen van punt 6, zodat we na een positieve uitkomst van de vraagbundeling er met de raad nog verder over kunnen praten. Dan hebben we in elk geval de basis”. Jacques van Geest: “Naast punt 6 wil ik ook punt 7 er even buiten laten. Die coöperatie kan dan altijd nog worden opgericht. Als gemeente leg je je dan nu nog niet vast”. 


Even leek het alsof alle fracties langzaam naar elkaar groeiden. 

Rob Bannink (VVD) maakte een einde aan die illusie: “We ondersteunen het amendement van de oppositie niet”. Een reden voor deze omwenteling in de beraadslagingen wilde hij niet geven.Fikse reclameactie
Conclusie: De gemeente Grave gaat verder op de ingeslagen weg voor breedbandinternet. Na de uitkomst van het aantal deelnemers aan breedband komt het college met een raadsvoorstel. Een bedrag van 143.500 euro wordt uit de algemene reserves gehaald om de tweede fase te doorlopen. De fase van reclame maken voor breedband. Opvallend in het kostenplaatje is de ruim 39.000 euro die 438 uur projectmanagement kost, als je dat vergelijkt met de 1400 uur vrijwilligersinzet die voor 0 euro op het kostenlijstje staat. Een fikse reclameactie staat ons te wachten. 


Klein bier in vergelijking met de borgstelling van de gemeente Grave voor de aanleg van een glasvezelnetwerk: 6.3 miljoen euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: