Nieuwjaarsbijeenkomst in het Graafse Stadhuis! Bron: Arena.

Grave

Nieuwjaarstoespraak

Burgemeester Roolvink: ‘Respect: de ander 
in zijn of haar waarde laten’

8-1-2015 om 17:45 – Door Freddy Klooté

GRAVE – Afgelopen maandag werd in het stadhuis van Grave de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden. Hét moment voor bestuur en burgers om elkaar de hand te schudden en de wederzijdse beste wensen voor het nieuwe jaar uit te spreken. De laatste nieuwtjes worden uitgewisseld en achter oude koeien kan, onder het genot van een glaasje, definitief een punt worden gezet.

Het openingswoord was uiteraard voor burgemeester Lex Roolvink. Hij deed dat voor de tweede keer in Grave, mede namens de andere leden van het college. Na een terugblik op gebeurtenissen die de hele wereld schokten, kwam hij terug in Grave. Hij memoreerde de gemeenteraadsverkiezingen en de verschuiving in het Graafse politieke landschap. “Dat vertaalde zich ook in de collegevorming. Een collegevorming die bij sommigen opzien baarde en die in ieder geval veel discussie met zich meebracht.” Roolvink doelde daarmee op het bij haast elke vergadering terugkomende item van de derde wethouder. Voor een enkele partij had die derde wethouder zelfs een naam, ondanks de herhaalde uitleg van de burgemeester dat wethouders geen volgordenummer hebben. Uiteraard kwam ook de ambtelijke fusie van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill ter sprake: “SETA, samen en toch apart, dat is de inzet van deze ambtelijke fusie. Ook dit samengaan van ambtelijke organisaties kan niet op unanimiteit rekenen in onze gemeente. Dus zijn ook hier veel debatten over.”

De burgemeester had veel reuring bespeurd: “Reuring in het vergadercircuit maar ook via de media. Reuring die tot de dag van vandaag voortduurt en die ook in 2015 misschien verder zal gaan. Debatten, discussie, ingezonden stukken in de krant, weblogs. Het is allemaal goed want dat hoort bij ons democratisch bestel. Maar helaas – en dat moet me ook van het hart – gaat dit niet alles gepaard met het nodige respect en dat is erg jammer. Wat is dat nu eigenlijk, ‘respect’? In meer algemene zin betekent respect zoiets als het hebben van eerbied of waardering voor iemands kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Nu is respect tegenwoordig een veelgebruikte term die meer lagen heeft gekregen, variërend van ‘met grote bewondering naar iemand opzien’ tot het ‘niet-neerkijken op iemand’. U proeft de nuance, neem ik aan. Maar zelfs in deze tweede wat meer neutrale benadering betekent het dat men de ander in ieder geval in zijn of haar waarde laat. Er is een mooi Nederlands gezegde, namelijk ‘Wie de schoen past, trekke hem aan’. Ik spreek hier publiekelijk deze wens uit.”

‘Grave goed voorbereid op decentralisaties’

Roolvink hoopte verder dat discussies met respect worden gevoerd. Een terechte hoop, omdat sommige raadsleden in hun vergadering nogal eens op de man spelen in plaats van een inhoudelijke benadering te volgen. In dat op de man spelen is het respect vaak ver te zoeken.

Ook de decentralisaties in de zorg kregen van Lex Roolvink de aandacht: “Ik ben er van overtuigd dat alle voorbereidingen zijn getroffen voor een goede en verantwoorde taakuitoefening. Ongetwijfeld zullen er zaken misgaan. Dan is het een kwaliteit om daar snel op in te spelen. Laten we niet een incident verheffen tot een alomvattend beeld over het mislukken van decentralisaties.”

Bij het heffen van het glas op het nieuwe jaar zette de burgervader volkomen terecht de mensen van de brandweer, ambulancedienst, politie en de ambtenaren van de buitendienst in het zonnetje.

‘We zijn er klaar voor’

De aanwezigen verspreidden zich, handen werden geschud, kussen uitgedeeld en ontvangen. Tijd voor de ontmoeting. Wethouder Anja Henisch toch even gevraagd over de stand van zaken bij de decentralisaties van de zorg. “We zijn er helemaal klaar voor. Alles is goed voorbereid. Wie morgen aanklopt kunnen we meteen helpen”, was haar duidelijk antwoord. En daar is de ex-centrummanager Nico Schouten: “Ik heb een compleet lege agenda en dat is toch wel even wennen. Ik vind het echt jammer dat het over is. Heb er hard voor gewerkt. Als je ziet dat er afgelopen jaar veertien nieuwe winkels zijn geopend, dan mogen we best trots zijn. Helaas zagen niet alle ondernemers het belang in van alle neuzen dezelfde kant op te krijgen”. Een nieuwtje tot slot. In het winkelpand van de familie Bakers-Burhorst komt een zaak voor motorkleding en accessoires, in het betere segment. En Jaap van Geel van het repair café in Catharinahof gaat gewoon door. Met grote nieuwe plannen in het achterhoofd. Het bleef nog lang gezellig in het stadhuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: