Begrotingsbehandelingen: de mailbox loopt vol met informatie over de veranderingen van de drie sociale domeinen.

Implementatie van de drie sociale domeinen (3D)

1 januari 2015 is de datum…. De wereld van Zorg, Inkomen, Jeugd en gemeenten ziet er dan in 1 x keer compleet anders uit. Participatie, samenwerking en coördinatie zijn daarbij sleutelwoorden. Om straks niet in een chaos te belanden, dient u nu al te beginnen met de voorbereidingen. Echter nog niet alle wetten zijn definitief. Eén ding is zeker, hoe goed u ook voorbereidt, de echte problemen met echte mensen gaan pas ná 1 januari ontstaan. Hoe gaat u dat aanpakken?
AWBZ, WMO, Participatiewet, Jeugdzorg, Werk & Inkomen.
 De praktijkAls we eerlijk kijken naar ervaringen in het verleden, dan blijkt het flink lastig te zijn om veranderingen van regelgeving en beleid structureel op de werkvloer bij de medewerkers doorgevoerd te krijgen. Hoe gaat u dat doen?
De taken worden dus gedecentraliseerd van het Rijk naar de gemeentelijke overheid, de uitvoering van die taken vraagt juist om een beweging naar centralisatie(regionalisatie) van gemeentelijke overheden. De overheidstaken die bij de gemeente komen te liggen vragen in eerste instantie om samenwerking en coördinatie. Samenwerking tussen de afdelingen van de gemeente zelf, maar ook samenwerking met omliggende gemeenten en samenwerking met andere organisaties.
Samenwerking en afstemming is echter niet vanzelfsprekend, zeker als de gedeelde belangen niet altijd helder zijn. Hoe gaat u dat doen?
Decentralisatie Overheid Support
Decentralisatie Overheid Support (DOS) is een gespecialiseerde aanpak voor de implementatie van de drie sociale domeinen (3D) van rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid. We kunnen u als hoofd, manager of directeur van een gemeente of zorginstelling hulp bieden bij het in goede banen leiden van de implementatie van ‘3D’.
Wij zijn trots op onze historie van 15 jaar advieservaring, met de laatste jaren als specialisatie het doorvoeren van veranderingen binnen gemeentelijke organisaties. Onze werkwijze kenmerkt zich door drie omschrijvingen:
We doen het samen met u.
We verbinden inhoud met proces.
We zorgen dat er werkelijke resultaten worden bereikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: