Jacques 1 en Jacques 2 zijn nu allebei De SJAAK. Na Keerpunt 2010 ook VPGrave aan de dijk gezet tijdens de onderhandelingen over een nieuw college. Grave gaat door met de oude coalitie.

LPG, CDA, VVD en Trots gaan verder!

Na de geweldige uitslag van de verkiezingen, heeft de Lokale Partij Grave het voortouw genomen om een coalitie te vormen. Met iedere politieke partij in de gemeente Grave hebben we een of meerdere gesprekken gevoerd. Voor de Lokale Partij Grave was en is het belangrijkste uitgangspunt: werken aan een gezond zelfstandig Grave.
Keerpunt 2010 en VPGrave ondersteunen dit standpunt niet. Keerpunt 2010 heeft in de afgelopen raadsperiode nadrukkelijk ingezet op herindeling. VPGrave heeft in de afgelopen periode ook meermaals duidelijk aangegeven dat snelle fusering naar een grotere gemeente volgens hen de weg is. Ook in de verkiezingscampagne en hun programma is expliciet het volgende vermeld: actiepunt 1 Het streven naar snelle gemeentelijke fusie is inzet bij collegevorming. Tijdens de gesprekken met hen is o.a. dit punt uitvoerig besproken. Keerpunt 2010 noch VPGrave konden de LPG het vertrouwen geven hiervoor keihard te willen gaan.
Daarom zal de Lokale Partij Grave de vervolggesprekken met het CDA, de VVD en Trots Liberaal voeren om te komen tot een solide coalitie die gaat voor een “mooie gezonde” zelfstandige gemeente Grave.

Bron: website. LPG


LPG dus verder met drie verliezers!


Bij God en in de Graaf is alles mogelijk!

Persbericht

De Lokale Partij Grave heeft VPGrave laten weten dat de
achterban van de lokale partij heeft besloten dat VPGrave geen deel mag
uitmaken van de nieuwe coalitie. Daarmee is na Keerpunt 2010 nu ook de enige
progressieve partij uit Grave op dood spoor gezet.
Gevraagd naar de reden waarom VPGrave niet mee mag doen in
het dagelijks bestuur van de stad was het antwoord dat de achterban van de LPG
VPGrave
niet vertrouwt op het punt van een mogelijke herindeling
In het
gesprek tussen vertegenwoordigers van de LPG en VPGrave was dit onderwerp breed
aan de orde geweest. Het standpunt van VPGrave was en is dat het hier een
theoretische discussie betreft. Herindeling komt op een gegeven moment op je af
en dan kun je zelf gaan sturen of je laat het over je heenkomen.
VPGrave kon zich vinden in de formulering van de LPG dat
Grave zelfstandig gezond moet blijven. En gezond is dan financieel gezond en
bestuurskrachtig. Voor de achterban was dit blijkbaar niet genoeg.
Daarnaast neemt de LPG het VPGrave kwalijk dat deze partij
uit “rechtstatelijke overwegingen “en omdat de partij onder geen beding wil
meewerken aan ongelijke behandeling en clientelisme voor verwijdering van de
Prinses Margriet
was. Nota bene een voorstel vanuit dezelfde overwegingen van
het college dat in deze zaak niet door haar eigen coalitie werd gesteund.
In feite zijn er geen programmatische onderhandelingen
gevoerd. VPGrave wordt aan de kant gezet vanuit onderbuikgevoelens en omdat men
blijkbaar een hekel heeft aan partijen   die een progressief geluid laten horen. 
Dat betekent voor de tweede opvolgende keer dat progressieve burgers uit de
gemeente Grave zich niet vertegenwoordigd weten in het college. De LPG gaat een
college vormen met de VVD en het CDA, twee partijen die bij de laatste
verkiezingen verloren.
De LPG bood aan om mee te praten over het bestuursprogramma
. Dat heeft VPGrave natuurlijk afgewezen. Wij willen geen verantwoordelijkheid
dragen voor een collegeprogramma als we niet instaat zijn zelf de uitvoering
mede ter hand te kunnen nemen.
En nu maar kijken wie er als wethouder naar voren worden
geschoven. Tenzij dat de twee zittende wethouders zijn gaat er een volledig
onervaren
college komen en dat in een tijd dat het alle hens aan dek is.
De raadsfractie van VPGrave


P.S. Deze Jacques zal zich niet sjakes houden! Grave krijgt dus oude wijn in nieuwe zakken of nieuwe wijn in oude  zakken. Wie helpt me aan de  juiste omschrijving?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: