Met grote verbazing lazen we dit bericht na de verkiezingen. Waarom is de raad niet eerder geïnformeerd?

Tekst informatiebrieven naar bewoners inzake snippergroen

Op 21 mei 2013 heeft de gemeente Grave besloten dat zij
actief openbaar groen gaat uitgeven. Inmiddels is de gemeente gestart met het
project “Snippergroen”. Eigenaren van woningen worden actief benaderd en in de
gelegenheid gesteld bepaalde stroken gemeentegrond te kopen. Uiteraard onder
voorbehoud van gemeentelijke goedkeuring.
Op 25 februari 2014 heeft de Gemeenteraad van Grave een
motie aangenomen om het project Snippergroen tijdelijk te schorsen totdat er
een interpellatiedebat heeft plaatsgevonden met het College over het project. 
Het College van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2014 besloten om
het project Snippergroen op te schorten tot nader bericht. Naar verwachting zal
dit interpellatiedebat plaatsvinden op 22 april 2014.
Doordat het project Snippergroen op dit moment geschorst is
betekent dit voor u dat u voorlopig nog geen actie hoeft te ondernemen totdat
er duidelijkheid is over het vervolg van het project Snippergroen. Ook zal de
gemeente tot die tijd niet aan de dossiers werken. Pas op het moment dat
duidelijk is hoe de gemeente verder gaat met het project Snippergroen kunt u
een inhoudelijke reactie in lopende dossiers verwachten.
Volledigheidshalve vermelden wij hierbij dat de schorsing op
dit moment tijdelijk is. Na het interpellatiedebat zal bekeken worden of, en op
welke wijze het project Snippergroen  zal
worden voortgezet. De schorsing heeft dan ook geen invloed op de inhoudelijke
aspecten van uw dossier.
Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en
wethouders,
Jan Dijkstra
Teamleider Ruimtelijk beleid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: