Nog 45 dagen: Wethouder Daandels maakt, met behulp van een puinbreker, van gegoten beton los zand in raadsdebat over de structuurvisie!

Uit mijn archief.

Na 19 maart misschien weer een wethouderswisseling?

Dan klopt een variant op het gezegde de vis wordt duur betaald:

 “4 vertrokken wethouders in 4  jaar tijd wordt erg duur betaald”.

Totale verwarring in de Graafse gemeenteraad.


Bij de stemming over het collegevoorstel stemden drie fracties verdeeld. LPG, CDA en VPGrave hadden voor– en tegenstemmers. Na de toezegging van wethouder Daandels dat de cijfers niet in beton zijn gegoten besloten de raadsleden van Keerpunt 2010 om voor te stemmen.

Al maanden lang praten we over de structuurvisie, waterfront en woningcontingenten enz. Steeds hield de wethouder vast aan zijn cijfermatige opstelling van woningen in de plannen van o.a. Wisseveld, Hof van Esteren, Landgoed Hermanussen enz.

Waarschijnlijk is er binnen het breed besloten coalitie/wet- houdersoverleg  om de puinbreker in te zetten. Het beton werd vermalen tot los zand. Via een coalitieamendement werden zaken gerepareerd. 

Het losse zand was er vervolgens de oorzaak van dat er een stortvloed van amendementen werden ingediend. Met gekromde tenen zat ik achter de vergadertafel. Het vele werk door Nel en mij werd niet beloond. Vaak moet ik aan Eric Daandels denken als er weer beelden van Weekers op de televisie verschijnen. Bij de behandeling van het Hof van Esteren hoeven we geen rekening met de structuurvisie te houden. Deze visie is niet in beton gegoten en heeft geen juridische status zei onze wethouder regelmatig.

Structuurvisie
In de structuurvisie zijn wel aantallen opgenomen per locatie, maar die zijn niet spijkerhard. Volgens Daandels is de structuurvisie slechts een ‘ambitiedocument’: “Het is een leidraad waar de uitwerking van projecten aan getoetst kan worden. Als blijkt dat er op een project meer gebouwd zou moeten worden, dan kan dat. Maar dat gaat dan wel ten koste gaan van een ander project. Als het totaal van 487 woningen in 8 jaar maar gelijk blijft.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: