Sociale Media gaan door in het weekend! Actiecomite de Mars schrijft brief aan de raad.

Statusupdate
Facebook Van Parkeren De Mars Grave
ONDERSTAANDE BRIEF IS AFGELOPEN WEEK NAAR DE RAAD GESTUURD:

Aan de leden van de gemeenteraad van Grave

Geachte raadsleden,

Wij hebben er kennis van genomen dat de omstreden aanleg van 71 parkeerplaatsen in de wijk De Mars niet is geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juni aanstaande.

De consequentie daarvan is dat wij tijdens de vergadering over dit onderwerp niet mogen inspreken. 

Twee groepen van de Raamdonk bezig.

Dat betreuren wij zeer, temeer omdat tijdens de vergadering van de commissie ruimte van 28 mei, een vertegenwoordiger van VPGrave aankondigde dat de fracties van Keerpunt 2010 en VPGrave voor de raadsvergadering van 11 juni een gezamenlijke motie zouden indienen die de aanleg van 71 parkeerplaatsen in de wijk de Mars wil tegenhouden. Wij gaan er vanuit dat zo’n motie er komt.

Nu wij –naar het zich laat aanzien- geen spreekrecht hebben, doen wij langs deze weg een beroep op u om elke initiatief vanuit de raad te steunen –van welke politieke groepering dan ook- dat beoogt de aanleg van het gewraakte parkeerterrein te voorkomen.
Door ons wordt daaronder niet verstaan een gefixeerde reductie van het beoogde aantal parkeerplaatsen.Onze doelstelling is: geen nieuw parkeerterrein in de Mars.
Tegen een groot parkeerterrein naast de al bestaande 32 plaatsen zijn vele bezwaren aan te voeren. Er is naar onze opvatting ook geen dringende noodzaak voor en indien dat wel het geval zou zijn, dan zijn er goede en minder omstreden alternatieven voor handen.

Vertrouwend op uw steun, met vriendelijke groetJeroen Ulijn, directeur basisschool De Raamdonk,

Ton Hovens, directeur basisschool De Wegwijzer,

Pascalle Bongaards, voorzitter ouderraad De Raamdonk,
Froukje Wartenbergh, voorzitter medezeggenschapsraad De Wegwijzer,
Jan Gosenshuis, voorzitter Wijkraad Blauwe Dorp De Mars

Chris van Eerdt, Actiecomité Parkeren De Mars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: