ARENA: Het is een parcours van blunders en kluchten’

Bewoners Mars protesteren massaal op stadhuis tegen parkeerplaats

GRAVE
– De raadscommissie Ruimte vergaderde dinsdag 16 april in het stadhuis
van Grave. Actiecomité de Mars, strijdend tegen een grote parkeerplaats
in de Stadhouderslaan, was met vele bewoners van de wijk duidelijk
aanwezig.


De bewoners van de Mars, groot en klein, lieten dinsdagavond massaal van zich horen.

De bewoners van de Mars, groot en klein, lieten dinsdagavond massaal van zich horen.

  Met  verbijstering hebben de bewoners van de Mars via de pers moeten
vernemen dat hun wijk opgezadeld gaat worden met een grootschalig
parkeerterrein. Nadat andere ruïneuze plannen van de wethouder
sneuvelden, moest een woonwijk dan maar de klos zijn.” Zo begon Hans
Satter namens de woedende bewoners van de Mars zijn toespraak,
gebruikmakend van het geldende spreekrecht. Hij fileerde het plan tot op
het bot en maakte gehakt van wethouder Daandels. “Onder de pet blijft
ook dat de locatie Stadhouderslaan deel uitmaakt van een ecologische
verbindingszone en dat het een sport- en speelterrein is.” 
‘Spoor bijster’
Satter wees er fijntjes op
dat ook de parkeerbehoefte van de ambtenaren een stiekem, maar dominant
criterium is. Hij vroeg zich af waarom de wethouder heeft verzwegen dat
er aan de Stadhouderslaan al twee parkeerterreinen liggen. Goed voor 32
auto’s. “Bij één van die plaatsen is zelfs nog uitbreiding mogelijk.”
Satter denderde als een tank over het plan en de wethouder heen. “Je
raakt het spoor van deze wethouder echt bijster als hij in zijn voorstel
aan de raad schrijft, dat er bij de aanleg van het parkeerterrein
Stadhouderslaan in 2015 een overschot zal zijn van 59 parkeerplaatsen.
Wat een verspilling en vernielzucht.”
In de bomvolle raadzaal was het
stil tijdens de toespraak van Hans Satter. Zelfs de meegekomen kinderen
met hun veelzeggende spandoek ‘Spelen ja, parkeren nee’, luisterden vol
aandacht. De inspreker ging onverdroten verder. Hij refereerde aan een
brief van de gemeente Grave uit 2008 aan de bewoners van de wijk de Mars
en de basisscholen de Wegwijzer en de Raamdonk. “Met deze
informatiebrief willen de gemeente Grave en waterschap Aa en Maas u
informeren over de natuurvriendelijke oevers in de wijk de Mars. Het is
alweer een jaar geleden dat scholieren van beide scholen het startsein
gaven voor de aanleg van het één kilometer lange groene lint door de
wijk. Inmiddels is de aanleg voltooid en zijn er met de hulp van de
scholieren bomen en struiken aangeplant. Zo ontstaat er een duurzame
leefomgeving voor mens, plant en dier.”

Applaus
Satter
voorspelt dat de wethouder binnenkort samen met de kinderen het
startsein gaat geven voor de ontmanteling van dat deel van het groene
lint dat voor hen het belangrijkste is: het speel- en sportveld, de
toekomstige plaats voor het parkeerterrein. Ook het niet beschikken over
de resultaten van de informatieavond van de gemeente over het parkeren
passeerde de revue. Tenslotte deed Hans Satter een dringend appèl aan de
raad. “Zie in dat er iets grondig mis is gegaan. De inhoud van het
besluit deugt niet, evenmin de wijze waarop het tot stand is gekomen.
Investeer geen tonnen belastinggeld in een verwerpelijk en nutteloos
project. Wij vragen u dit besluit niet tot uitvoering te laten komen.”
De mooiste zin uit Satters betoog bewaar ik tot het einde: “De
besluitvorming over het parkeren in Grave is een parcours van blunders
en kluchten met de Stadhouderslaan als voorlopig dieptepunt.” Het
applaus en de toejuichingen aan het adres van Satter was tot in de Mars
te horen.

De commissie Ruimte vroeg om een reactie van wethouder
Daandels. “Ik voer uit wat de gemeenteraad mij opdraagt. De raad heeft
voor een parkeerterrein aan de Stadhouderslaan gekozen. Het is aan mij
om daar gevolg aan te geven.” Daar was geen woord verkeerd aan. De
wethouder moet inderdaad de besluiten van de raad uitvoeren. Toen hij
reageerde op de informatieavond over het parkeren, tapte hij uit een
ander vaatje. Met een onvervalste Houdini-act manoeuvreerde hij zich uit
deze toch wel moeilijke situatie. “Dit is echt een misverstand. Het
heeft te maken met de eerste en tweede tranche van de verschillende
plannen.”
De commissie geloofde de wethouder en de voorstelling ging
verder met een ander onderwerp. Omdat op de publieke tribune een aantal
mensen zit dat geen vergadering overslaat, werd er toch nog even verder
gepraat over die informatieavond. Er is toen over de Stadhouderslaan als
parkeerplaats gesproken. Er is toen vol ongeloof en zelfs spottend
gereageerd door de aanwezigen. Op de raadsvergadering na de
informatieavond, was het verslag van die avond nog niet bij het college
en de raadsleden. Niks misverstand dus. Gewoon gebrek aan communicatie.
Of organisatie. Je zou als je het antwoord van de wethouder analyseert
bijna denken dat er opzet in het spel was.
Hoe nu verder? Als er op
de komende raadsvergadering van dinsdag 23 april, die overigens al op 22
april om 19.30 uur begint en een dag later verder gaat, geen agendapunt
wordt toegevoegd, of een motie wordt ingediend over de situatie aan de
Stadhouderslaan, vrees ik dat de bewoners alleen nog de kleurtjes van de
stenen mogen uitzoeken.

Freddy Klooté

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: