Inspraak voorzitter Wijkraad Binnenstad.

Spreekrecht 22 januari commissie Ruimte
A.
“Blij dat ik vanavond van het spreekrecht gebruik
mag maken!!!
Want dat weet je maar nooit in deze gemeentelijke organisatie is in
2012 wel gebleken na 3 x het ontnemen van dit recht op het laatste moment. “Meta-spreekrecht” dan maar vanavond. Ik
heb spreekrecht aangemeld/gevraagd en toegewezen gekregen bij de raadsgriffier over
2 agendapunten namelijk: Agendapunt 2; ”Vaststelling agenda en mededelingen” en agendapunt 6; Burgerinitiatief
Binnenhof, ik twijfelde nog over
agendapunt 4
; “Spreekrecht publiek” maar dat zou ‘overdone’zijn.  
Eerst dus over agendapunt 2 van deze
vergadering. De Wijkraad Binnenstad vroeg voor de laatste raadsvergadering
in 2012 spreekrecht aan over agendapunt ‘Bomenlijst’. Tijdens die vergadering bij de behandeling van agendapunt
“Vaststelling van de agenda”, bleek dat voor de zoveelste keer de stukken
behorende bij dit agendapunt ‘Bomenlijst’ a.
niet volledig waren en b. niet
tijdig beschikbaar waren volgens de geldende procedures. Terecht verzocht raadslid Mw. Schuts dan ook om vanwege die
redenen dit agendapunt door te schuiven naar de volgende raadsvergadering.
Vervolgens deelde de voorzitter van deze raadsvergadering terloops mee richting
het publiek –waar de Wijkraad Binnenstad Grave 
in afwachting was van de gebruikelijke oproep- dat met het vervallen van het agendapunt ‘bomenlijst’
tegelijkertijd het spreekrecht over dit onderwerp werd afgenomen. Ten eerste is
de gang van zaken onbeleefd, maar ten tweede kán dat helemaal niet!  Immers spreekrecht IS op zich óók een agendapunt. Zou dat komen te vervallen dan moet de voltallige raad hierover staande
de vergadering een gefundeerd besluit nemen zou je zeggen en dat is niet
gebeurd of laten we zeggen niet opgemerkt. Ik verzoek deze commissie en de
leden van de gemeenteraad zich te buigen over deze helaas regelmatig
voorkomende kwestie in de gemeente Grave en de juiste formaliteiten voortaan in
acht te nemen of in elk geval helderheid te verschaffen. Het doel van het
spreekrecht moet duidelijk zijn bij ieder? “De gemeente hoort graag uw
mening
” staat op de gemeentelijke website te lezen. Voorzitter;
Zolang de gemeente niet naar tevredenheid opereert heeft de burger zowel het
recht van spreken als het recht om burgerinitiatieven in te dienen.
B.
In het Burgerinitiatief Binnenhof heb ik
gesteld dat er een flink niveauverschil is in de bestrating van de gevels van
de woningen aan het Binnenhof ten opzichte van de muur tussen het Binnenhof en
Hart van Grave en tussen de muur van het Binnenhof en het Hart van Grave. Van
in elk geval 2 tegenstanders voor het behoud van die muur en de Kastanjebomen
ontving de wijkraad mails en ander berichten dat dit niveauverschil “KWATS”zou
zijn. Ik dacht eerst dat dit een soort rechtsdraaiende yoghurt was, maar het blijkt
een oude Amsterdamse term te zijn voor “kletspraat/onzin”. De Wijkraad
Binnenstad deed dus zeer recent een professionele meting van iets wat met het blote oog al te zien is. Daarmee
is ‘De Kwats’ uit de wereld en een nieuw probleem -dat nog niet eerder is
bekend werd gemaakt danwel werd gepubliceerd of opgemerkt door de gemeente –  geschapen; Door dit niveauverschil van 66,5
cm. ontstaan enorme afwateringsproblemen ten eerste. De kelder/parkeergarage
van Hart van Grave zal bij het minste op geringste vol lopen en dat is een
regelrechte ‘Bedreiging’.  Een mooie Kans
echter is als de bestrating (die sowieso gerepareerd moet worden) zodanig gelijkmatig
wordt aangepast dat de wortels van de Kastanjebomen niet meer zichtbaar/merkbaar
zijn. Niet de wortels van de bomen zijn
een oorzaak maar de verzakte bestrating!!!
(Rond , bomen roosters aanbrengen
voor waterafvoer en of een afscheiding voor elke boom van oude bakstenen is een
optie. Roosters om de bomen zou in de gehele binnenstad moeten gebeuren.) Een
enorme bedreiging blijft op korte termijn toch dat vollopen van de
parkeergarage van Hart van Grave. Maar helaas niet alléén ter hoogte van het
Binnenhof! Ook bestaan flinke niveauverschillen op Hoofschestraat, Hoofdwagt en
de Bijl! Naar mening van een deskundige (aanwezig tijdens de meting) dient een
zeer, zéér forse watergoot te worden aangebracht om te beginnen vóór de ingang
van de parkeergarage maar ook rondom het hele Hart van Grave. Wij hebben op
gepubliceerde  ofwel  beschikbare tekeningen deze watergoot nog
niet kunnen ontdekken. Ook zien we in geen enkele tekening de schuin aflopende
bestrating. In elk geval: het niveauverschil is significant zoals de wijkraad
in het Burgerinitiatief reeds heeft vermeld en u kunt zien in de bijlage die
wij ook zullen publiceren op onze website. De ‘Kwats’is hiermee meteen uit de
wereld.

WIJ hebben niet gehannest.
Wij stellen voor dat het college met een voorstel komt zoals de Wijkraad
Binnenstad Grave dat bij het collegebezoek op 19 april 2012 al tijdens een zgn.
stadswandeling aan de wethouder heeft voorgesteld. Nu, bijna 1  jaar verder en ondanks het verzoek van de
Wijkraad Binnenstad en terwijl de voltooiing van Hart van Grave nabij is weet
niemand wat er gaat gebeuren, is er geen enkel plan gepresenteerd en overlegd. Zelfs
niet in het Bestemmingsplan Centrum Grave! Het bedrag dat voor de omgeving,c.q.
herinrichting openbare ruimten buiten
het plangebied Hart van Grave is gereserveerd kon wel eens flink hoger
uitpakken dan € 300.000,= ! Mogelijk is niet een “Hart van Grave” gecreëerd,
maar een “Gat van Grave”.
H. Kruizinga

Wijkraad Binnenstad Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: