Trendbreuk openheid in Grave?

Bij de behandeling van de integrale Veiligheidsmonitor door het PON stelde de burgemeester voor, op verzoek van enkele fracties,   om het onderwerp “piketpaaltjes slaan” c.q. “stickers plakken”  voor het toekomstig veiligheidsbeleid in beslotenheid te behandelen. KEERPUNT 2010 was hier op tegen en wilde de mening van de andere raadsleden horen. LPG, VPGrave, TROTS steunden ons standpunt. CDA en VVD bleven bij hun standpunt dat het publiek en de pers de zaal moesten verlaten. Later bleek dat er te weinig tijd over bleef om voorstellen te doen.
KEERPUNT 2010 wil graag van de politie horen wat er met de uitkomsten van de monitor gedaan wordt. Er zijn meer dan genoeg zaken die opgepakt kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: