Graafse raad blijft “Prinses Margriet” redden!

Uit de Graafsche Courant
Afgelopen
dinsdag stelde het Graafs college voor om de ark “Prinses Margriet” 
niet op
te nemen in het ontwerpbestemmingsplan Algehele herziening Buitengebied. Het
merendeel van de raad was het daar absoluut niet mee eens.
Bijna 
drie jaar geleden besloot de raad dat de ark gelegaliseerd moest worden.
Begin dit jaar werd door De Appellanten Prinses Margriet schriftelijk een
inspraakreactie ingediend. Mede hierdoor kwam het college met een
raadsvoorstel, dat haaks stond op de uitspraak van de raad uit 2009. De
reacties waren niet mals.
Theo Reijnen(Trots): “Ik ben
onaangenaam getroffen door de benadering van de appellanten. Er zijn er nog een
paar geloof ik. Ze hebben de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel
hangt!” Hij diende, mede namens VVD, LPG en Keerpunt 2010 een amendement in, om
de ark toch in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen en niet in te stemmen met
de afweging van de inspraakreactie van de appellanten.
Nel Schuts (Keerpunt 2010) stak haar
verbazing ook niet onder stoelen of banken: “Het college is 180 graden
gedraaid. Het neemt de reactie van één appellant in behandeling en doet niets
met 160 aanhangers.” 

Graveonleden krijgen een rondleiding door de Graafse Scheepswerf.
Uit mijn foto-archief.

Anja Henisch(LPG) gaf een lesje geschiedenis van het
gehannes met de “Prinses Margriet”. Ze begon in 1954, toen het eerste ambtelijk
en bestuurlijk overleg over de ark, samen met Cuijk plaatsvond. In 1996 meerde
de ark voor het eerst op de huidige plek aan. Vanaf die tijd is een
onbehoorlijk steekspel van welles/nietes gespeeld. Met vaak wachttijden op een
antwoord van een jaar. Henisch: “We zien het voordeel van een kleine
verblijfsaccomodatie, gericht op de Maas. De continuïteit van bestuur was vaak
ver te zoeken. Wij willen deze zaak zo snel mogelijk realiseren.” Haar woorden
vonden instemming bij Matt Cruijssen(CDA) en Harrie de Greef(VVD).
Theo Reijnen zorgde voor een primeur.
Hij wilde de ambtenaar die deze zaak behandeld had uit de zaal laten
verwijderen: “Hij geeft door steeds maar knikken afwijzende signalen naar
raadsleden en publieke tribune.” Burgemeester Haasjes wist de zaak te sussen en
de drie tegenstanders kwamen aan het woord. 
Jacques van Geest: “Je zou het
amendement van de vier partijen een rechtsdwaling kunnen noemen. Het is een
onbegaanbare weg genoemd. Je kunt eigenlijk niets anders dan het college volgen.” 
Zijn partijgenoot Suzanne de Zoeten was iets milder: “Ik draag de ark een warm
hart toe, maar niet op deze plek.” Vlak voor de stemming kwam de nestor van de
raad, Piet Vollenberg(LPG) met de quote van de avond: “Ik raad iedereen aan om
heel lang in de raad te blijven zitten, dan kun je vijf keer over hetzelfde
onderwerp stemmen!” Zijn boodschap was meer dan duidelijk. Met 11 stemmen vóór
en 3 stemmen tegen werd het amendement aangenomen.
Daarmee gooide de raad voor de
tweede keer een reddingsboei naar de “Prinses Margriet”.

Meteen na de vergadering zwaaide
appellante van Lieshout met een brief die ze naar de minister zou sturen om dit
raadsbesluit nietig te laten verklaren. Of ze gelijk krijgt zullen we nog
horen. Dat ze lak heeft aan de regels van het mooie goed dat democratie heet,
siert haar niet!

Freddy Klooté 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: