Regionale krant moet serieus genomen worden.

PRINSES MARGRIET 

Grave treedt op tegen woonboot 

Onzeker of ark terugkeert

De ark Prinses Margriet ligt vanwege de vorst even niet in Grave, en het is de vraag of de boot er nog terugkeert.

Gemeente gaat namelijk hand­havend optreden tegen ligging voor uiterwaarden, hebben B en W besloten.

GRAVE – Het is nog maar de vraag of de ark Prinses Margriet terug­keert naar de Graafse uiterwaar­den. De gemeente Grave zal name­lijk optreden als dat gebeurt. Dat hebben burgemeester en wethou­ders besloten. In 2009 nam de Graafse gemeente­raad een heel andere beslissing over de Margriet: dat die juist zou mogen blijven liggen, en de lig­plaats zou worden gelegaliseerd. Maar burgemeester en wethouders komen nu tegemoet aan bezwaren van mensen die problemen heb­ben met de ligging van de ark.

Die bezwaren gaan nu over het be­stemmingsplan voor het buitenge­bied, want daar vallen de uiter­waarden onder. Over de Margriet worden al jaren procedures gevoerd. De woonboot is eigendom van Frans en Alberti­ne van Steen. Ze willen er een zo­genoemde rivierpleisterplaats van maken. Er zouden dan onder meer een informatiecentrum voor waterexcursies en een bed & breakfast in moeten komen. De boot mag er volgens aanwonen­den echter niet liggen, aan de Jan van Cuijkdijk.

Vanwege de vorst van de afgelo­pen tijd ligt de Prinses Margriet nu tijdelijk in Katwijk. Het is voor het eerst sinds 1997 dat de boot niet meer voor de uiterwaarden ligt. De ark is uitgeweken omdat het waterpeil in de Maas is verlaagd: bij vorst ontstaat het risico dat stu­wen vastvriezen, zodat die zijn opengezet om dat te voorkomen.

Met het besluit van B en W lijkt het erop dat de boot voorlopig niet terug zal komen. Leny van Lieshout zegt namens de bezwaar­makers blij te zijn met de beslis­sing van de gemeente. „We gaan ervan uit dat de Margriet weg blijft en daar zijn we tevreden over. We zijn ervan overtuigd dat we nu aangetoond hebben dat het onmogelijk is de Margriet te legali­seren.” De Van Steens willen nog niet inhoudelijk reageren.


Naschrift:
dankzij de papieren Gelderlander werd ik vanmorgen geïnformeerd over deze handhavingszaak. Dankzij de digitale krant kon ik om 7.30 uur dit bericht al op de site plaatsen. 

Vandaag nog gaan er vragen over naar het college. 

Als er geen regionale redacteuren meer zijn die raadsleden en burgers informeren dan is dat een enorme verschraling. We kunnen dan, in het ergste geval, alleen nog maar via internet de tweets van Wilders lezen. 

Wie gaat ons, de burgers, informeren over bijv. de bevindingen van de Rekenkamer over het Wisseveld enz., wie vertelt ons over de STAVAZA rond het Wisseveld, wie volgt het  doen en laten van het Graafs college en raad? 

KEERPUNT 2010 zal zich beraden op de stappen die het gaat ondernemen als de PRINSES MARGRIET niet meer terugkeert op haar vertrouwde plekje.

KEERPUNT 2010 zal de raad in de komende raadsvergadering een creatief voorstel doen om de plaatselijke nieuwsvoorziening via de Gelderlander en  Graafsche Courant een impuls te geven. De gemeentelijke informatierubriek zal daar een belangrijke rol in gaan spelen.


Tenslotte


We hopen dat onze Graafse “sportverslaggever” nog regelmatig zijn bijdragen; ook als “scorebordjournalist” mag bljven doen. 


Het nieuws uit Cuijk  van gisteravond over de ambtelijke samenwerking en de problemen rond de Prinses Margriet hebben dit nieuws al weer verdrongen van de eerste plaats. Lees verderop. 


Mevr. Schuts was in Oss op een andere bijeenkomst op sociaal terrein. Later meer hierover.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: