Stop de kap op de Kat.

Deze  boom is ook “geoormerkt” met een wit-rood lint.

Foto’s van de informatieavond. Meer in het fotoarchief.
Bewoners tegen bomenkap stadspark Grave
Grave – Een groep bewoners van de binnenstad Grave is tegen de grootschalige bomenkap in het stadspark op het vestingwerk De Kat, grenzend aan de tuin van het Arsenaal. Een groot aantal bomen, waaronder 9 lindes van 100 jaar oud, moeten het veld ruimen. Motivatie hiervoor is de inrichting van De Kat conform de situatie in 1750: een strakke aarde wal, uitsluitend begroeid met gras. Slechts enkele bomen aan de binnenzijde van De Kat blijven overeind omdat deze het strakke beeld niet verstoren.
De gemeente Grave heeft door een adviesbureau een inrichtingsplan voor De Kat opgesteld. De nadruk binnen het plan is gelegd op de historische situatie in 1750. Aan de inrichting van De Kat als landschapspark begin 20e eeuw is hiermee voorbij gegaan. Letterlijk wordt in de ontwerpvisie aangegeven: “Het is in onze visie belangrijk dat de historische functie van kogelvangende wal prevaleert boven de functie van landschappelijk park. Dit omwille van het feit dat de kogelvangende wal in Nederland als militaire architectuur vrijwel onvindbaar is en dat de Kat alleen daarom al in ere zou moeten worden hersteld.”
Omwonenden vinden dat met deze visie voorbij wordt gegaan aan de waardevolle functie van het stadspark voor de huidige omwonenden en wandelaars op de Kat. Zij zijn tegen de grootschalige kap en willen dat de gemeente de monumentale bomen laten staan.
Door het verwijderen van het groen verdwijnt immers een groot deel van de landschappelijke en, weliswaar beperkte, natuurwaarde die De Kat heeft. Ruim 50 bomen en struiken worden gekapt op De Kat, waaronder een negental lindes van begin vorige eeuw. Deze beeldbepalende lindebomen staan op het hoogste punt van De Kat, waardoor het beeldbepalende, groene eye‐catchers zijn in de binnenstad. Het argument dat het verleden van de vestingstad Grave op deze plek goed zichtbaar is te maken wordt gebruikt om de kap van tientallen bomen en struiken te verantwoorden.
De gemeente Grave is in december gestart met de werkzaamheden aan De Kat. Inmiddels zijn alle fruitbomen op het talud aan de buitenzijde verwijderd. Tot 31 januari ligt de vergunningaanvraag voor de kap van de overige bomen en struiken ter inzage en kunnen burgers een eigen zienswijze indienen. De groep omwonenden roept op om dit massaal te doen.
Op zaterdag 14 januari om 10.30 uur organiseert dezelfde groep omwonenden een wandeling op De Kat, om gezamenlijk een beeld te krijgen welke bomen volgens het inrichtingsplan gekapt gaan worden. Iedereen is hierbij van harte welkom. Voor vragen of opmerkingen, mail naar stop.de.kap.op.de.kat@gmail.nl

Een gedachte over “Stop de kap op de Kat.

  • 13 januari 2012 om 18:00
    Permalink

    Hoogtijd dat iedereen een bezwaarschrift indient! Al te belachelijk dat de fruitbomen zijn gekapt, wat een dwaze actie. Sommige bomen staan er sinds 1900 dat is ook historie!

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: