Nieuwe Brede School in Oost (het Estersveld/de Stoof); Sprankel en Hartenaas samen. In West (Rode- en Blauwe Dorp en de Zittert) Raamdonk en Wegwijzer samen.

De Graafse  schoolbordjes worden verhangen.
Huidige directeur ontvouwde enige tijd geleden nog de uitbreidingsplannen van de Hartenaas.

In de raadsvergadering van 7 februari besluit de raad o.a. over de voorstellen over de realisatie van maatschappelijke voorzieningen in Grave en Escharen. Op 14 september 2010 is het rapport “We have a dream” gepresenteerd. Na veel nader onderzoek en overleg komt het college met de volgende voorstellen:

1. In te stemmen met de realisatie van een nieuwe brede school in Grave Oost voor openbare basisschool Hartenaas en basisschool De Sprankel op de locatie van de Sprankel (scenario 2c) en een brede school in Grave West in de vorm van uitbreiding van basisschool de Raamdonk met basisschool De Wegwijzer (scenario 1).
2. Basisschool de Ester in stand houden op de huidige locatie.
3. Een krediet beschikbaar te stellen van 10.795.250 euro voor de realisatie van de 2 genoemde brede scholen en te dekken zoals uitgewerkt onder “kosten, baten en dekking”.
4. Een krediet beschikbaar te stellen ad 180.620 euro voor de sloopkosten en de afboeking van de restant boekwaarde van de Sprankel.
5. De financiële gevolgen te verwerken in de 6e begrotingswijzing 2012 en deze vast te stellen.
In de Brede School voor Oost (Estersveld/de Stoof) komen ruimten voor:
  • Wijkgebonden voorzieningen Oost
  • Centrum Jeugd en Gezin/maatschappelijk werk
  • Kindfuncties Oost
  • Jongerencentrum
In de Brede School voor West (Rode en Blauwe Dorp/centrum/de Zittert/Wisseveld) komen ruimten voor:
  • Wijkgebonden voorzieningen West
  • Kindfuncties West
A.s. donderdag overleggen we over ons standpunt in het openbaar fractieoverleg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: