Drukte in stadspark De Kat.

Uitleg op de Kat afgelopen zaterdag. Nel Schuts was er namens KEERPUNT 2010.
Donderdag tijdens het openbaar fractieoverleg praten we door met de omwonenden
en bezwaarmakers tegen de rigoreuze kap.

Verderop de site en in het fotoarchief meer informatie.

Op zaterdag 14 januari was het ongekend druk in het Graafse stadspark De Kat. Bijna 40 belangstellenden en omwonenden, aangevuld met een aantal journalisten, bezocht het stadspark waar rigoureuze bomenkap dreigt. De te kappen bomen en struiken waren vooraf duidelijk gemarkeerd, zodat alle bezoekers zelf een indruk konden krijgen van de voorgenomen kap.

Na een introductie door omwonende mw. Kroon, lid van een groep verontruste omwonenden die tegen de kap zijn, werd langs de te komen bomen en struiken gewandeld op De Kat. Daarbij ontstond een levendige discussie tussen de aanwezigen, dat vrijwel unaniem uit tegenstanders van de kap bestond. 
Ook twee raadsleden, van het CDA en Keerpunt 2010, waren ingegaan op de persoonlijke uitnodiging aan de raadsleden om mee te wandelen. 
Directe omwonenden, waaronder een grote groep bewoners van 
de Arnoud van Gelderweg, uitte hun ongenoegen over het eindbeeld dat ontstaat na het verwijderen van bomen en vrijwel alle groenblijvende struikvormers. Dat de situatie uit 1750 als referentiebeeld wordt aangehouden kon op weinig draagvlak rekenen bij de omwonenden. 
Dat De Kat in 1905 als park is aangelegd, en daarbij een verbindend element vormt tussen de aanwezige bebouwing vanuit de verschillende tijdsperioden, kon op veel bijval rekenen.
Opgemerkt werd dat De Kat ondertussen bijna langer een park is dan een kogelvanger, en dat veel mensen de huidige functie als stadspark 
prevaleren boven de functie als vestingwerk.
Aan alle aanwezigen werd het adres van de website uitgedeeld waar 
informatie staat over de concrete plannen, de argumentatie tegen de bomenkap en kennis over het indienen van zienswijzen voor de sluitingsdatum van 31 januari. 
Een groot aantal aanwezigen gaf aan voornemens te zijn een zienswijze in te dienen. 
Meer informatie: www.123website.nl/dekat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: