Zwaar verloederde panden in de Hamstraat.

Beste Jos,
In de begrotingsbehandeling van 2007 is een motie van de SP met unanieme stemmen aangenomen. De motie geeft het college de opdracht om de twee zwaar verloederde panden in de Hamstraat aan te pakken. Er zijn hierna allerlei gesprekken geweest en er is een onderzoeksrapport gemaakt. Eén van de eigenaren, de stichting Stadsherstel bij monde van de heer Wouters, gaf aan dat ze nu wel erg creatief aan het werk moeten om de panden op te knappen.
Tot op heden is alleen de steeds verdere ontbinding van de panden waar te nemen en is er geen enkel teken dat ze worden opgeknapt. Welke stappen gaat college op korte termijn nemen om uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeenteraad?
Met vriendelijke groet,
Frank Stoffer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: