Alle neuzen moeten in dezelfde richting.

Samenwerken (48)

Analyse door Joost Ariaans / de Gelderlander / Maasland.

Pottenkijkers zijn niet gewenst. De gemeenteraden in het Land van Cuijk discussiëren vandaag in beslotenheid over samenwerking. De uitslag staat al vast.

De uitkomst van de conferentie staat al lang vast. Natuurlijk zeggen de gemeenteraden in het Land van Cuijk vandaag in het Palazzo Theater in Grave dat samen optrekken noodzaak is. Samen sta je sterk en alleen samen kunnen de relatief kleine gemeenten in het Land van Cuijk, als dat nodig is, een vuist maken tegen provincie en rijk en omringende regio’s die op economisch gebied de concurrentie vormen.
Vanavond leggen ze dat in een gezamenlijk manifest vast. Overdag praten ze erover, maar daar willen de politici geen pottenkijkers bij hebben. De kans bestaat dat de discussies die tijdens de conferentie over ambtelijke en bestuurlijke samenwerking ontstaan misschien af en toe iets te heftig zijn.
Met pers en publiek in de zaal kan een politieke partij of een gemeente zich wel eens willen profileren, is de vrees. Harde woorden kunnen worden uitgesproken over einzelgänger  Boxmeer bijvoorbeeld. die een paar jaar geleden ineens afhaakte toen de samenwerking op het gebied van de sociale dienst realiteit werd. Of wat te denken van de actie van Mill en Sint Hubert, Grave en Cuijk die kortgeleden stelden best wel met z’n drieën  op te willen trekken?
Ferme taal, liever niet. De boodschap aan het eind van de conferentie moet zijn: “alle neuzen staan een kant op”. Wat er dan vanavond in dat manifest staat? Vast dat de gemeenten zoveel overeenkomsten hebben, dat ze elkaar goed kunnen aanvullen. Dat het wel eens slecht zou kunnen aflopen met iedere afzonderlijke gemeente  als ze elkaar gaan/blijven beconcurreren. Dat het rijk dan de hand op de knip houdt en dat, om kosten te besparen, wel moet worden samengewerkt. Dat ambtenaren met elkaar aan de slag moeten, maar ook de gemeentebesturen.
En er staat ook nog wel iets in de trant van: niet de grootste gemeenten Cuijk en Bomeer zijn de baas, we hebben het in het Land van Cuijk allemaal voor het zeggen. En natuurlijk moeten de politici er bij hun burgmeester en wethouders op aandringen dat er nu toch echt werk gemaakt moet worden van die samenwerking. Het is allemaal niet zo lastig te voospellen.
Het maakt het des te vreemder dat de beraadslagingen overdag geheim worden gehouden. Juist partners zouden elkaar in het openbaar de waarheid moeten durven vertellen en elkaar met goede argumenten proberen te overtuigen. In plaats daarvan ligt er vanavond een manifest waarbij de vraag rijst of alle neuzen echt dezelfde richting op staan.

P.S. Als de techniek het toelaat zal het Graafse Manifest zo snel mogelijk na de ondertekening door de fractievoorzitters, op deze site gepubliceerd worden. Misschien komen er ook impressies van inleidingen en discussies op. Hier moet natuurlijk toestemming voor gevraagd worden. Ook de twitteraars onder ons moeten weten wat wel en niet mag. KEERPUNT 2010 vind het jammer dat pers en publiek afwezig zijn. Wij vinden dit een gemiste kans. In een democratie moet je je neerleggen bij meerderheidsbesluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: