Maand van Inspiratie tussen Kunst en Klooster

Komend weekend kunt u zich voor de laatste keer onderdompelen in Stilte. De Maand van Inspiratie tussen Kunst en Klooster nadert zijn laatste weekend. Op 27, 28 en 29 mei staan de volgende activiteiten op het programma:
Laatste stiltewandeling
Samen in stilte wandelen is een heel andere ervaring dan alleen wandelen. Tijdens de Maand van Inspiratie wordt op elke vrijdagavond een stiltewandeling georganiseerd. Op vrijdag 27 mei is er een laatste kans om dit te ervaren. De avond begint met een bijeenkomst in de kloosterkerk met muziek , enkele meditatieve woorden en stilte. Daarna begint de wandeling, die ruim een uur duurt. We sluiten weer af in de kloosterkerk. De muziek wordt verzorgd door de bekende hoboïst Vincent van Ballegooijen. Hij speelt de prachtige ´Six metamorphoses for solo oboe´ van Benjamin Britten. Tussen de delen door is er stilte en worden korte teksten gesproken door Rens Stobbelaar.

vrijdag 27 mei 20:00 uur | kerk Kapucijnenklooster | deelname € 7,50 | reserveren aanbevolen

Bevroren Stilte deel II – Auditieve kunst door Bart van Dongen
Op zondagmorgen 8 mei bij zonsopkomst vond het eerste deel van dit tweeluik plaats. In de kloostertuin werden geluiden van de ontwakende natuur vermengd met pianoklanken door Bart van Dongen en het met audiotechniek naar buiten gehaalde geluid van het uurwerk dat al eeuwenlang het vaste dagpatroon in het klooster bepaalt. Dat gaf een verrassend en vervreemdend effect, een onvergetelijke ervaring voor iedereen die er bij was.
In het tweede deel, op zaterdagavond 28 mei, gebeurt hetzelfde in spiegelbeeld. Bart van Dongen bespeelt bij zonsondergang het orgel in de kloosterkerk, en laat dit geluid vermengen met op dat moment aanwezige avondgeluiden van buiten: gezang van vogels, een grasmaaier of tractor in de verte, een regenbui, stilte. Opnieuw worden de kloostermuren als het ware doorbroken, nu om de verstildheid van de natuur naar binnen te halen en te laten samenvloeien met de contemplatieve rust van het klooster.

zaterdag 28 mei 2011 21:30 uur | kerk Kapucijnenklooster | toegang: vrijwillige bijdrage | reserveren aanbevolen

Fotografie en gedichten in het Kunstkerkje
In het Kunstkerkje tonen fotografen Ton Lotterman, Martin Howard en Anita de Baaij hoe ze zich hebben laten inspireren door de stilte. Daarbij worden ook enkele passende gedichten, geselecteerd door de kunstenaars zelf, geëxposeerd. Beurtelings zal steeds één van de kunstenaars aanwezig zijn.

elke zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00 uur | Kunstkerkje | toegang gratis

Expositie ‘de Weg naar Stilte’
In de laan en tuin van het klooster worden de resultaten van het project ‘De weg naar stilte’ geëxposeerd. Jong, oud, blind, doof, muzikant, vrij, gedetineerd: de deelnemers van dit project zijn willekeurige mensen uit alle geledingen van de Graafse gemeenschap. Allemaal geven ze, vanuit hun eigen gezichtspunt, antwoord op de vraag wat stilte en verstildheid voor hen betekent, in teksten, gedichten, schilderijen, tekeningen, objecten en muziek.

elke zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00 uur | laan, tuin en Clarazaal van het klooster| toegang gratis

Lezing Joke Hermsen: ´Stil de tijd´
Geen tijd hebben – dat is één van de fundamentele ervaringen van onze tijd. In dit veelgeprezen en intussen ook veelgelezen boek neemt Joke Hermsen dit verschijnsel kritisch onder de loep. Vanuit het gedachtegoed van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch en Peter Sloterdijk ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd, waarin zij een onderscheid aanbrengt tussen kloktijd en innerlijke tijd. Zij verkent het belang van rust, verveling, aandacht en wachten; ervaringen die sinds de Oudheid als belangrijke voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd, maar in het huidige economische tijdsgewricht nog weinig waardering krijgen. Het boek Stil de Tijd zal in deze afsluitende lezing van de Maand van Inspiratie centraal staan. Tijdens de voordracht wordt een korte film vertoond.
Na afloop van de lezing wandelen we naar het tegenovergelegen Kunstkerkje om de Maand van Inspiratie informeel af te sluiten. U bent van harte uitgenodigd om daar met ons een glas te drinken.

zondag 29 mei 14:30 uur | kerk Kapucijnenklooster | toegang € 10,- | reserveren aanbevolen

Voor reserveringen en meer informatie op www.maandvaninspiratie.nl <http://www.maandvaninspiratie.nl/> . We hopen u te mogen verwelkomen tijdens dit laatste weekend van de Maand van Inspiratie.
Stichting Kunst in het Kerkje
i.s.m. het Kapucijnenklooster Velp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: