Investeren in kwaliteit; op weg naar een ambtelijke organisatie voor Cuijk, Grave en Mill.

SAMENWERKING (41)
Brief aan de leden van de raad.

Op 28 juni 2010 hebben de burgemeesters van Cuijk, Grave en Mill en St.Hubert de gemeentesecretarissen de opdracht gegeven om een strategische notitie op te stellen welke zich toespitst op de verdere doorontwikkeling van de ambtelijke samenwerking tussen deze drie gemeenten. Deze notitie is nu in concept gereed en vormt de basis voor ons streven om tot een ambtelijke organisatie voor onze drie gemeenten te komen.
Eerder hebben wij u laten weten dat wij in de eerste weken van mei een voorgenomen besluit zouden nemen ten aanzien van dit onderwerp. Gelet op het feit dat de 5 gemeenteraden uit het Land van Cuijk op 10 juni 2011 een raadsconferentie organiseren, hebben wij besloten om besluitvorming op dit punt pas na 10 juni 2011 te laten plaatsvinden.
Wel vinden wij het belangrijk, zeker gelet op de berichtgeving die er op dit punt inmiddels is geweest, dat u nu al kennis kunt nemen van deze conceptnotitite zodat u ook kennis kunt nemen van de richting die beoogd wordt met deze ambtelijke samenwerking. de inhoud hiervan kunt u meenemen in de voorbereiding van de raadsconferentie op 10 juni 2011, dit mede in relatie tot de bestuurlijke samenwerking. 
Voor de volledigheid melden wij u dat, geheel passend binnen de bestuurlijke samenwerking met de 5 gemeenten in het Land van Cuijk, de colleges van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis deze conceptnotitie eveneens hebben ontvangen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeentesecretaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: