Graveon kiest partij in AZC discussie.

Het bestuur heeft de afgelopen weken de ondernemers op het Industriepark De Bons ondersteund. Dinsdag 2 juni a.s. vind besluitvorming plaats in de raadvergadering van de gemeente Grave over de voorstellen van het COA om het AZC uit te breiden en nieuw te bouwen op de achterkant van het kazerneterrein. Hierdoor ontstaat  daar op die plek een woonbestemming. De huidige en toekomstige ontwikkelingen van het Industriepark en de werkgelegenheid in Grave gaan daarmee op slot. De ondernemers hebben op zich geen weerstand tegen het AZC maar wel tegen de gevolgen van de op handen zijnde beslissing. 

Bron: e-mail Graveon

Reactie KEERPUNT 2010 fractievoorzitter:


KEERPUNT 2010 komt t.z.t. met een initiatiefvoorstel om voor het gehele gebied van AZC, Voormalig Kazerneterrein met monumentale gebouwen en het Bedrijventerrein de Bons een parkmanagement in te richten. Als Graveon voorzitter heb ik op uitnodiging van de Kamer van Koophandel diverse bijeenkomsten over Parkmanagement bezocht. Graveon, ondernemers en de gemeente waren er nog niet klaar voor en de gemeente was niet bereid om als tegenprestatie hetzelfde bedrag (nl. 10.000 euro) als de Kamer in de vorm van een gevuld spaarvarken in de begroting op te nemen. Hier ligt een uitgelezen kans om zelfs met geldelijke steun van dezelfde Kamer een mooi samenwerkingsverband in het leven te roepen voor dit unieke gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: