Beslissingen rond AZC in achterkamertjes of in de raadsvergadering?

Dinsdag zal het duidelijk worden of het overleg achter gesloten deuren met of zonder wethouders van de coalitie tot een gezamenlijk besluit heeft geleid. Als de motie van de VVD op de agenda wordt gezet door fractievoorzitter Harry de Greeff weet hij natuurlijk hoe het CDA daar op gaat reageren.

I.v.m. de ziekte en de start van de  behandelingen van Jeannette zal mevr. Nel Schuts namens KEERPUNT 2010 het woord voeren namens de fractie.

Wel zal ik van de mogelijkheid om van een stemverklaring af te leggen zeker gebruik maken.

Laatste brief van het COA:

Op 1 maart jl. zijn de plannen voor de bouw van een nieuw asielzoekerscentrum in Grave aan de gemeenteraad gepresenteerd. Uit de reacties van de raad op deze presentatie werd ons wederom duidelijk, dat het noodzakelijk is dat het plan voldoet aan alle voorwaarden die de raad juni verleden jaar heeft gesteld.
Volledigheidshalve melden wij u, dat het COA alleszins bereid is om conform die voorwaarden de verdere stappen te ondernemen in het ontwikkelingsproces. Zoals in de presentatie al gemeld, blijken er uit het onderzoek van Stichting Boei meerdere mogelijkheden voor de herontwikkeling van de kazerne. Optimale benutting van die mogelijkheden komt de gemeente Grave uiteraard ten goede.

drs. M.G. Buurman
directeur Vastgoed & Capaciteit.

Reactie van het CDA:


CDA: wat koopt Grave voor “alleszins bereid?”


“We willen eerst weten wat het college vindt”, zegt Matt Cruijssen. “Dan bepalen wij ons standpunt”. Vanochtend praten burgemeester en wethouders over de brief. Officieel staat het AZC niet op de raadsagenda. Mogelijk komt de VVD met een voorstel om eerder de knoop door te hakken.


Bron: de Gelderlander


Vraag Ben Peters (CDA):

Naar aanleiding van ons fractie overleg hebben wij de volgende vraag aan het college:
Door verschil van interpretatie en de brief van het COA is er twijfel gerezen over de presentatie van de plannen van het COA. Voldoen de plannen nu wel of niet aan de in het verlengingsbesluit gestelde voorwaarden. De vraag aan het college luidt dan ook:
Kan het college bevestigen of de gepresenteerde plannen van het COA voldoen aan alle voorwaarden gesteld in het verlengingsbesluit?
Met vriendelijke groet,
                      Ben Peters,

Tenslotte: 

In het bestuursakkoord van VVD, LPG en CDA staan geen afspraken over de toekomst van het AZC. Dus is het een vrije kwestie. Het CDA kan met VPGrave en Keerpunt 2010 samen besluiten door te gaan met de AZC plannen. Op Ben’s weblog staat nog een vurig pleidooi voor het behoud van dit AZC. Het CDA zal nu moeten kiezen en het “C” gezicht moeten laten zien!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: