Openbaar fractieoverleg a.s. maandagavond!!!

Stadskantoor/”de Suikerklont”/de Kroon 19.30 uur.

1.   Welkom door voorzitter Ton van Elk de Freese.
2.   Mededelingen.
3.   Vaststellen van de agenda.
4.   Verslag van de vorige vergadering op 29-11-2010 gemaakt door Jeannette.
5.   Terugblik poll uitverkiezing Gravenaar van het Jaar/nieuwjaarsbijeenkomst. Opzet volgend jaar verbreden zoals in Landerd?
6.   Stand van zaken Stadstuin Theo en Gerri Gerrits
7.   Stand van zaken aanpassingen bedrijf Ben Litjens.  Nieuw: Kunstwerk van graniet door Escharense kunstenaar werkzaam in Rusland.
8.   Stand van zaken Scheepswerf Grave. 
9.   Vragen aan het college. O.a jongerencentrum en drugsgebruik, marmerproblematiek, verplaatsing Piet van Thiel naar LOG gebied in Landerd, afscheidscadeau Wilma > Graafse canon, StaVaZa Classens, StaVaZa IGP Velp en Hart van Grave overeenkomst van der Horst/Gemeente Grave.
10.       Agendapunten informatieavond:
·      Presentatie en bespreken: Handhavingsbeleid
·      Presentatie en bespreken: Kadernota integrale veiligheid 2011-2014  en Evaluatie veiligheid 2010
·      Presentatie: zorg- en leerlingenvervoer.
·      Presentatie: Marechausseekazerne, vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden.
11.       Agendapunten voorbereidende vergadering:
·      Lijst van ingekomen stukken.
·      Voorbereidingsbesluit Burgemeester Raijmakerslaan
·      Aangepast delegatiebesluit t.b.v. projectbesluit voor de herontwikkeling van de locatie Bijl-Hofplein. (horecaruimte)
·      Kadernota integrale veiligheid.
·      Handhavingsbeleid.
·      Vragen.
12.       W.v.t.t.k. o.a. Ombuigingsoperatie Gemeente Grave en StaVaZa Samenwerken in Land van Cuijk en Noordelijke Maasvallei en fractievoorzittersoverleg Land van Cuijkse gemeenteraden op 9 februari.
13.       Rondvraag en sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: