Graafse soapserie: binnentuin fam. Gerrits van Woongalerie Grave.

14. Toelichting bij de motie die door KEERPUNT 2010 werd ingediend!!!
Er is strijdig met de wet (lees  Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) gehandeld als hem een rechtsgang wordt onthouden. De brief was met onvoldoende waarborgen omkleed. Als je in 1986 hem aangeeft dat hij een winkel kan beginnen en zelfs deze winkel geopend wordt door het bevoegd bestuur in de persoon van burgemeester Grotenhuis dan wek je het gerechtvaardigde vertrouwen dat ondanks de bestemming toch een winkelpand annex stadstuin daar ge”exploiteerd kan worden.

Wanneer het bovendien ook nog 25 jaar wordt gedoogd dan kan met recht gesproken worden van strijdigheid met algemene beginselen van behoorlijk bestuur te weten het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtzekerheidsbeginsel en het beginsel van willekeur wanneer alsnog in het licht van het vorenstaande wordt gehandhaafd.

Een dergelijke handhaving heeft geen enkele kans van slagen en kost alleen maar kostbaar overheidsgeld in tijden van crisis.

Conclusie: het college rest nog slechts het advies intrekken van die handhavingsbeschikking en excuses aan de betrokkenen.


De motie werd slechts gesteund door Frank Stoffer van VPGrave. Fractievoorzitter Jacques van Geest stemde tegen. Mevr. de Zoeten was al vertrokken i.v.m. het late tijdstip.

13.    IN HET NIEUWS op internet.

Nederlanders niet lief voor durfals.
 
Wie een bedrijf begint, moet tegen een stootje kunnen. Maar toch zijn we als volk te hard voor ondernemers bij wie het even tegen zit. Vinden wij niet alleen, dat vindt ook een heuse hoogleraar.

Volgens hoogleraar Claassen zijn we als volk niet aardig genoeg tegen risiconemende ondernemers. Dixit Claassen: ‘Er zijn twee typen ondernemers. Er is een toplaagje: die hou je niet tegen en gaan gewoon ondernemen. Maar daar kan de economie niet op draaien.’

‘Daaronder zit een hele grote laag aan ondernemers die net dat beetje extra steun en comfort nodig hebben. En dan heb ik het niet over subsidies, maar morele steun. Het is niet dat we liever moeten zijn voor ondernemers, we moeten wat dichterbij ze gaan staan. ‘

12. Theo stopt met zijn Woongalerie.
Volgens een bericht in de Gelderlander van afgelopen maandag stopt Theo met zijn Woongalerie en gaan zijn uitgestalde goederen in de uitverkoop. Over het voortbestaan van zijn Stadstuin beslist mede het college. Misschien is een Bed-en Breakfast een goed alternatief voor Gerrie en Theo? Zo kan de stadstuin dan ook ingepast worden in een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad van Grave dat in de maak is.


11. Ingezonden brief van betrokken Gravenaar Wil Baaijens.
 

De ‘Stadstuin’
De uitingen van creativiteit van Theo Gerrits in en rond het Notarishuis horen bij Grave en voegen een zeer ludiek element toe aan de stad en haar folklore. In een stad die zichzelf
-terecht-  graag op de kaart gezet ziet als aantrekkelijk voor toeristen mag de creativiteit van Gerrits niet langs de meetlat gelegd worden van politieke en ambtelijke scherpslijperij over hoogtes van schuttingen en ornamenten. Bovendien gaat het ook nog eens om een bezienswaardigheid die Grave, in een tijd van bezuiniging, in de schoot geworpen krijgt door een inwoner met hart voor de stad. Waar vind je dat, een droom van creativiteit, midden in de stad en welk doel is er mee gediend om een domper te zetten op ’s mans lust en leven? En bovendien, wie van alle Gravenaren denkt het stadsbestuur hiermee een dienst te bewijzen.
De creatie van zijn ‘stadstuin‘ en ‘notarishuis’ zijn jarenlang gedoogd, zo niet gewaardeerd door het stadsbestuur. Het is nu eenmaal eigen aan creativiteit dat ze soms heel slecht in regeltjes gevangen kan worden. Maar …… in een land als het onze, geplaveid met pietluttigheid, is het een verademing dat zo’n speelse verrijking van de stad door een creatieve plaatsgenoot gerealiseerd kan worden. De enige bestuurlijke en politiek passende reactie op Gerrits’ spel zou mijns inziens kunnen zijn om ten bate van de Graafse gemeenschap: de regels aan te passen. Dat hoort ook bij een zorgzame en zuinige overheid. Je geeft als stadsbestuur met toekomstvisie, je bestuurlijke fantasie de ruimte om je (menselijk) kapitaal in stand te houden. Noem het een vorm van positief gedogen. Gun Grave haar stille trots of haar knipoog van stille waardering voor Gerrit’s  initiatieven. Gun jezelf als bestuurders de kans om over je schaduw heen te springen.
Als ik de berichten in de media goed interpreteer, dan gaat het om twee zaken. Het eerste punt is dat het “Notarishuis’ een woon- en geen winkelbestemming heeft. Echter, zo dat al het geval zou zijn, komt de gemeente daar wel erg laat mee. De meubelwinkel werd destijds officieel geopend door burgemeester Grootenhuis en zou, na 25 jaar, allang gewoonterecht moeten hebben.
Het tweede punt over de omvang van de projecten in de tuin. Gerrits heeft in zijn gesprekken met de gemeente laten weten daar best wat aan te willen doen, maar het is wel de vraag of de gemeente niet een al te grote wissel heeft getrokken op zijn welwillendheid, nu zij hem een zeer agressieve brief gestuurd heeft waarin gedreigd wordt met dwangsommen. Zou het gemeentebestuur zich niet met schaamrode konen moeten realiseren dat de particulier Gerrits meer toeristen naar Grave trekt dan alle beleidstukken van de gemeente gezamenlijk. Elke week komen er vele mensen naar zijn ‘Stadstuin’ en ‘Notarishuis’ en krijgen zij een rondleiding die klinkt als een klok.
Overigens zou ik, als burger van Grave, graag van de gemeente uitsluitsel willen hebben of de ondernomen actie tegen Gerrits te maken heeft met een tip van een enkele buurtbewoner die om een heel ander reden een conflict met Gerrits heeft of had. Het zou triest zijn als zou blijken dat de vroedschap haar oren zou laten hangen naar een buurtbewoner met een verborgen agenda. Als dat zo zou zijn kunnen we stellen dat Grave bouwt aan haar reputatie, zogezegd……
W.J. Baaijens

10. Reactie oud SP raadslid Wil Baaijens

                                                                                        Grave, 9 november 2010
Geachte raadsleden,
Geacht college,
De creatieve activiteiten van Theo Gerrits in en rond het Notarishuis is ludiek en hoort bij Grave. Ik zou haast zeggen tot de folklore van Grave en is een positieve bijdrage aan de politieke ambitie om Grave te promoten als een gezellig toeristenstadje waar het goed toeven is. 
In deze tijd van bezuinigingen mag ook niet onvermeld blijven dat deze Grave promotion ook nog eens kosteloos is. Waar vind je dat nog? Bezoekers die ons stadje aandoen, maar ook het merendeel van de Graafse burgers ervaren deze creatieve activiteiten als een knipoog naar de dagelijkse besognes en drukdoenerij waar we in onze samenleving zo mee bezig zijn. Alleen daarom al wil ik pleiten voor het behoud van Theo’s creaties.
De al decennialange bestaande creatie van zijn ‘Stadstuin’ en ‘Notarishuis’ is mijns inziens een voorbeeld van positief gedogen. Er zijn allerlei redenen om te gedogen. Raadsleden en collegeleden zullen daar, hopelijk, beter mee op de hoogte zijn dan ik. Als je bijvoorbeeld het gedogen ziet als het opvangen van het verschil tussen theorie en praktijk in de wetgeving, dan is zeker in Nederland gedogen een noodzakelijkheid gezien de sterke overregulering door de overvloedige productie van regels binnen ons maatschappelijk bestel. Als daarbij sprake is van een breed gedragen maatschappelijke acceptatie van een afwijking tussen wettelijk theorie en praktische beleving, zoals dat bij de ‘Stadstuin’ en ‘Notarishuis’ al decennialang het geval is, dan krijgt het gedogen een morele legitimiteit die niet met een meetlint en het achteraf napluizen van wetboeken of plaatselijke verordeningen van tafel is te vegen. De situatie valt dan binnen het domein van de burger en daarmee van de politiek. 
De bureaucratie hoort zich dan bescheiden op te stellen en is dreigen met dwangsommen een misplaatste uiting van de overheidsbureaucratie dat zij heerst over de burgers. Ik denk dat dát niet te plaatsen is in het kader van een zorgzame overheid. De term ‘ bureaucratisch despotisme’ is dan meer op zijn plaats.
M.v.g. Wil Baaijens.

  9. Reactie Leo de Vreede op zijn weblog.En dan de stadstuin. Het college volstond met de mededeling dat de zaak nog in onderzoek was en dat de raad dus zelf maar moest zien wat men met de motie van Keerpunt 2010 deed. De voorzitter deed daar nog een schepje bovenop door op te merken dat de bewoording van de motie nou niet bepaald overeenkwam met hetgeen men van een nette raad zou mogen verwachten (mijn woorden). Daarmee werd de verwarring in de raad volledig. Iedereen vond dat de stadstuin een positief element in Grave is en dat ook de winkel geen enkel probleem oplevert en dus was men het gevoelsmatig eens met de bedoeling van de motie: Theo Gerrits en zijn stadstuin moeten blijven. Aan de andere kant was er geen informatie over de formele kanten van de zaak en daar heb je als raad ook mee te maken. Keerpunt vond dat niet voldoende en trok de motie niet in. Dus moest er worden gestemd en toen werd het moeilijk. Na schorsing werd de motie verworpen. Wel werd in stemverklaringen duidelijk gemaakt dat men sympathiek stond tegenover de bedoeling van de motie. Die boodschap is bij het college wel aangekomen en anders, zoals Jacques van Geest zei, komt de raad er wel op terug.
Jammer dat het zo is gelopen. Want op zich terecht schreef de Gelderlander dat nu de motie verworpen het college zijn standpunt handhaaft. En dan is het te begrijpen dat de lezer dan denkt dat Theo het kan schudden. En dat is zeker niet het geval.
De boodschap van de raad is dat het college moet zoeken naar een voor alle partijen en heel Grave bevredigende oplossing. Als men dat aan de direct betrokkenen overlaat lukt dat best. Rust is voor heel veel problemen een goede remedie.
Alles bijeen een vooral voor de raad leerzame avond. Per 1 januari 2011 wordt de nota “vernieuwend vergaderen van kracht”. Dat begrip houdt meer in dan in die nota staat.
Nog één ding dat mij vooral is opgevallen.
Ik heb Theo Gerrits nog nooit zolang stil en onbeweeglijk op een stoel zien zitten als afgelopen dinsdag. Het zit heel diep.

if (!window.google || !google.friendconnect) {
document.write(” +
”);
}

if (!window.registeredBloggerCallbacks) {
window.registeredBloggerCallbacks = true;

gadgets.rpc.register(‘requestReload’, function() {
document.location.reload();
});

gadgets.rpc.register(‘requestSignOut’, function(siteId) {

google.friendconnect.container.openSocialSiteId = siteId;
google.friendconnect.requestSignOut();
});
}

function registerGetBlogUrls() {
gadgets.rpc.register(‘getBlogUrls’, function() {
var holder = {};

holder.currentPost = “http://www.blogger.com/feeds/5801584311989477890/posts/default/244229604337720048”;

holder.currentComments = “http://www.blogger.com/feeds/5801584311989477890/244229604337720048/comments/default”;

holder.currentPostUrl = “”;
holder.currentPostId = 244229604337720048

holder.postFeed = “http://www.blogger.com/feeds/5801584311989477890/posts/default”;

holder.commentFeed = “http://www.blogger.com/feeds/5801584311989477890/comments/default”;

holder.currentBlogUrl = “http://leodevreede.blogspot.com/”;
holder.currentBlogId = “5801584311989477890”;

return holder;
});
}

if (!window.registeredCommonBloggerCallbacks) {
window.registeredCommonBloggerCallbacks = true;

gadgets.rpc.register(‘resize_iframe’, function(height) {
var el = document.getElementById(this[‘f’]);
if (el) {
el.style.height = height + ‘px’;
}
});

gadgets.rpc.register(‘set_pref’, function() {});

registerGetBlogUrls();
}

BLOG_CMT_createIframe(‘http://www.blogger.com/rpc_relay.html’, ‘06637071411490458616’);

De Graafse artiest Theo Gerrits zit maandag pantomime voor het stadhuis in Grave. Hij demonstreert tegen gemeentelijk beleid. De gemeente Grave wil dat Gerrits bouwsels in zijn stadstuin in de Graafse binnenstad aanpast. De terrassen, pergola’s en een enkele ufo zijn te groot.

Gerrits had maandagochtend in het stadhuis een gesprek met een ambtenaar. Hij zegt nu milder gestemd te zijn dan vorige week, hoewel hij zijn stadstuin nog altijd aan moet passen.

Gerrits is van plan tot 17.00 uur te blijven zitten. 

Bron: website de Gelderlander/MOJO Frank Houtappels 

Om 16.00 uur komt Omroep Brabant opnamen maken. We houden U op de hoogte van verdere ontwikkelingen rond deze ambassadeur van Grave.

2.  E-mail van: 

Van T.P.J.Hubers / Kooikersweg 5a / 5361 VA Grave.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Grave.
Betreft: Stadstuin van Theo Gerrits
Geacht College,
Wat is de noodzaak en het nut om tegen deze ondernemer en artiest op te treden?
Deze man zit er volgens mij al meer dan 25 jaar en heeft een positieve werking op het toerisme. Meerdere malen heb ik collega camperaars over deze leuke locatie gehoord. Zelfs in Duitsland!
Ik kan mij niet voorstellen dat er bewoners zijn in de gemeente Grave die problemen hebben met  de unieke activiteiten op deze locatie.
Mochten er regels zijn overtreden dan zou in goed overleg naar een oplossing dienen te worden gezocht. Verder is het zo dat er in Nederland, maar ook in Grave, veel wordt gedoogd. 

Wie bepaalt  hier wat wordt gedoogd?   
 

Natuurlijk moeten er regels zijn  maar niet om de regels!  Regels moeten de olie zijn in de samenleving zoals de olie in de machine maar beslist geen zand. Als er dient te worden gehandhaafd kunnen er mijns inziens beter eerst andere zaken worden aangepakt waar veel mensen in de gemeente problemen mee hebben: b.v Landbouwstraat / troep woonwagenkamp / Hogeweg Escharen (Dibbits) en niet te vergeten onze plaatselijke en landelijke ergernis nr.2 :  de hondepoep!  Hiervoor zijn onlangs door de Gemeenteraad toch regels voor aangenomen?!
Geacht College,
Kijk waar binnen de regels mogelijkheden zijn maar niet waar de onmogelijkheden zijn.
Ik hoop dat er een verstandig en wijze beslissing wordt genomen en er geen tweede zaak Litjens komt.
Met vriendelijke groet,
T.P.J.Hubers.


3.  Protest i.v.m Handelswijze STADSTUIN van Theo Gerrits.

Aan                   

College en politieke partijen van de Gemeente Grave.

 Mevrouw ,Mijne Heren,

 Ondergetekenden menen te moeten protesteren tegen de handelswijze van de Gemeente Grave
 tegen de misschien al 30 jaar bestaande Stadstuin van de Heer Theo Gerrits.
 Ondergetekenden kunnen zich voorstellen dat de Heer Gerrits  misschien in het begin heeft verzuimd
( In zijn toen nog jeugdig enthousiasme) een of andere vergunning  aan te vragen bij de Gemeente.
 Echter kunnen zij zich  ook voorstellen dat in al die jaren  nooit iemand van  Gemeentewege de Heer
 Gerrits heeft gewezen op het ontbreken van een bepaald papierje of misschien wel meerdere papiertjes.
 Zij kunnen zich zelfs voorstellen dat bij een of andere feestelijke opening, die er ongetwijfeld geweest
 zijn , want alles aan die man is feestelijk,personen van Uw College, in of buiten functie, aanwezig waren.
Zij geloven dat wij met  zijn allen zuinig moeten zijn op mensen als Theo Gerrits en hun aantrekkings-kracht voor ons Stadje GRAVE.
 Is er geen mogelijkheid, dat de persoon, die het ontbreken van een bepaalde vergunning ontdekte,
 gaat zoeken naar een manier, om alles te GEDOGEN?
 Hopende op een goede oplossing tekenen zij.
 Hoogachtend,
 F.Panhuis-Pluim en  Fokko Koopmans.
 Habsburgsestraat  24.
 5361 BS GRAVE

4. Omroep Brabant interviewde Theo, Gravenaren en de wethouder > Omroep Brabant.

5. De Gelderlander schrijft over de actie van Theo en plaatst een passende foto van Ed van Alem erbij.

6. Hart van Nederland komt morgen opnamen maken bij Theo en Gerrie thuis.

7. KEERPUNT 2010 komt vanmiddag met een motie om de binnentuin voor Grave te behouden. Om 16.00 uur beginnen de begrotingsbehandelingen die openbaar zijn. Vanavond na 19.30 uur komen de moties in stemming.

8. Weer een e-mail die via de griffier is binnengekomen.

Hallo,

VOOR B&W EN ALLE POLITIEKE PARTIJEN VAN GRAVE.

Bij deze wil ik mijn onvrede/bezwaar kenbaar maken over de wijze waarop u omgaat met dhr. Theo Gerrits inzake zijn tuin.

Mvg.
JJ Pluym

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: