KEERPUNT 2010 op bezoek bij: Hart van Grave en Stadskoor in het Palazzo Theater.

Ons actief lid Adele Busser kwam weer op voor de plaats van de weekmarkt. Het college heeft besloten de weekmarkt niet meer naar haar oude stek terug te laten komen voordat het Hart van Grave voltooid is.

“De ontwikkelaar was bereid om tijdens de bouw de weekmarkt in het centrum te handhaven”: Huub Linders.

De oud-brandweercommandant wees er ook fijntjes op dat door plaatsing van kermis attributen in de Maas -en Rogstraat het licht op groen gezet is voor dergelijke activiteiten als kermis en weekmarkt.

KEERPUNT 2010 overweegt om tijdens de begrotingsbehandelingen met een motie te komen om te peilen hoe de raadsleden tegen dit heet hangijzer aankijken. Het eerste bezwaar van een marktkoopman is al binnen. We zijn benieuwd hoe met name de LPG en Piet Vollenberg in het bijzonder tegen deze kwestie aankijken. Zo lang het vervangend parkeren niet geregeld is wil KEERPUNT 2010 de weekmarkt zeker terug hebben naar de oude plek. 
Tijdens de Graveon bijeenkomst a.s. donderdag zal hier ook beslist over gepraat worden.
KEERPUNT 2010 raadslid Nel Schuts was, ondanks haar recentelijke operatie aan haar voet, ook present.  Nel vroeg hoe het zat met de verkoop van de woningen. De teller staat op meer dan 50 %. Nu wordt het gebied buiten Grave bewerkt voor de verkoop. Met Mooiland Maasland hoopt men nog dit jaar afspraken te kunnen maken over de huur appartementen en de soort appartementen.


KEERPUNT 2010 lid vanaf het eerste uur, Jo de Wit, sloot de vragenronde af. Hij bepleitte dat zeker de “eerste steen van het Bossche School stadhuis” terugkeert in het Hart van Grave. Ook de plaquettes die herinneren aan de oorlog moeten een juiste plaats krijgen in Grave. “Mijn vrouw heeft mijn overalls al op geruimd, maar je het weet nooit.  Dit is de mooiste graafplek die ooit vrijgekomen is. Jo zag nog beelden van de opgravingen met Martin in Escharen.

Rudolf van Gemert, freelance medewerker voor de Weekkrant/Graafsche Courant gaat  een artitkel schrijven over de archeologie van Hart van Grave.
De medewerkster van onze gemeente zei dat de werkzaamheden misschien wel eens 20 weken zouden kunnen gaan duren.
Martin Koolen, onze andere amateur-acheoloog, hoopt resten van de stadsbrand rond 1417 terug te vinden.
In het foto-archief vele foto’s van deze succesvolle avond in het Palazzo Theater.
Tenslotte: Denkt U aan de donatie indien U dit politiek project ondersteunt? Regelmatig vindt er een storting plaats of wordt de fotograaf/webmaster een briefje in de handen gestopt. Het kost veel vrije tijd. KEERPUNT 2010 wil U zo informeren. We hebben geen groot politiek lichaam achter ons waar we op terug kunnen vallen. U kunt ook voor 25 euro per jaar lid worden zodat U ook direct inbreng hebt!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: