Nieuw bezoekrecord en actualiteiten.

Op dinsdag 25 mei hebben meer dan 325 unieke bezoekers de site bezocht!

De webmaster probeert vandaag de honderden foto’s van de Zeskamp en de Finale, waarbij ook het Karaoke, op de site te plaatsen.

Als laatste komt de huldiging van Diny van Hooren door EHBO vereniging in de kantine van de Scheepswerf in beeld.

Diny is bijna 59 jaar bestuurslid geweest van EHBO Grave.

Speciaal voor haar is de Diny van Gemert award in het leven geroepen.

Jaarlijks mag ze die uitreiken als een bijzondere prestatie verricht is door een van de leden.

EHBO Grave is in het nieuw gestoken dankzij een bijdrage van het maatschappelijk fonds van de Rabobank.

Vergeet U niet te reageren op het coalitieakkoord dat ook integraal te lezen is?

Graafse raad is verdeeld over toekomstplannen.

Bron: de Gelderlander

Summier. Buitengewoon mager. De oppositie in de Graafse politiek heeft niet veel goede woorden over voor de visie van de coalitiepartijen die Grave de komende vier jaar willen regeren (CDA,LPG,VVD).

In hun zogeheten bestuursakkoord zeggen de drie partijen (negen van de vijftien zetels) vooral te willen bezuinigen. Ook willen ze lopende projecten afmaken voor ze aan nieuwe beginnen.

De coalitie hoopt dat de andere partijen (Keerpunt 2010, VPGrave en TROTS; samen zes zetels) haar in hun plannen steunen, zodat de raad niet in twee kampen verdeeld wordt.

Maar daar ziet het niet naar uit.

“Het woord bezuinigen staat er twintig keer in. Dat is rijkelijk veel”, vindt Jacques Leurs van Keerpunt 2010. “En een financiële onderbouwing ontbreekt”.

“Ik vind het niet zo geweldig”, zegt Jacques van Geest (VPGrave). “Het ontbreekt aan een financiële doorrekening: het is een buitengewoon mager stuk. er zit ook geen richting in, er worden geen keuzes gemaakt.”

Theo Reijnen van Trots op Nederland vindt het akkoord “summier”. Hij overlegt vandaag met zijn achterban, maar neigt er ook naar zijn handtekening niet onder de stukken te zetten. “Misschien kunnen suggesties van Trots nog toegevoegd worden. Ik laat me graag overtuigen.”

Volgens Anja Henisch (LPG) raakt kritiek over financiële onderbouwing en het niet maken van keuzes “kant noch wal”. “Kritiek is prima. Maar kom dan zelf ook met voorstellen.”

P.S. Keerpunt 2010 zal tijdens de raadsvergadering waarbij de nieuwe wethouders geïnstalleerd worden zijn standpunt over collegevorming enz. inbrengen. In de Graafsche Courant van vandaag nemen we hier al een voorschot op. Onze verkorte inbreng tijdens de raadsvergadering waarbij afscheid genomen is van de wethouders leest U in 250 woorden.

Nabrander: vraag van CDA-er Wim van Raaij aan het College.

Er zijn wederom problemen met betrekking tot de horecavergunning voor De Viersprong in Gassel. Op de eerste plaats verneem ik graag HEDEN wat nu precies de problemen zijn en op welke manier deze ( voorlopig) kunnen worden getackeld. Ook verneem ik graag welke ambtenaar deze kwestie behandelt en wie portefeuillehouder is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: