De vis wordt duur betaald. (Herman Heijermans)

Keerpunt 2010 heeft een variant op deze bekende uitspraak gemaakt:

Grave wordt opgezadeld met een college dat duur wordt betaald!

Nu CDA, LPG en VVD besloten hebben om niet verder te gaan met de wethouders Harry Opsteegh, Hans Bos en ex-wethouder Jacques van Geest drukken niet alleen de kosten van drie wachtgeldregelingen op de begroting maar ook de nieuwe salariëringen van deze wethouders.

Bovendien gaan hoogstwaarschijnlijk straks nog twee wachtgeldregelingen meer op de toch al krappe begroting drukken.

Ook zullen de verhuiskosten en reiskosten van de nieuwe wethouders ook een aanslag plegen op de toch al erg lege Graafse schatkist!

Keerpunt 2010 was een enorme voorstander van een raadsbreed gedragen coalitieprogramma van een grote coalitie met 3 deeltijdwethouders.

Jacques van Geest van VPGrave had van ons terug mogen keren als bouwcoördinator en verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid.

Harry Opsteegh van het CDA was geknipt om Economische Zaken die plek te geven die het verdiende. Met zijn Boeren Verstand Methode heeft hij bijv. de zaak Litjens contra Gemeente Grave tot een goed einde gebracht. Had hem zijn tanden maar eens stuk laten bijten op de Scheepswerf. Wij hadden er dan wel vertrouwen in dat er een oplossing zou komen waar alle partijen ja tegen zullen zeggen.

Harry Opsteegh had ook zijn corebussiness weer op kunnen pakken.

WMO, ISD, Quadrant, Kultuurhuus MFC, Maaszicht, Verenigingsleven, Wijk-en dorpsraden, Sport, minimabeleid en werkgelegenheid zijn beleidsterreinen waarin hij kon excelleren.

Een derde wethouder uit eigen kring zou de financiën kunnen bewaken.

De Graafse burgers zouden zo’n college omarmen.

Kennis en ervaring zou alsdan in huis gebleven zijn ten aanzien van veel zaken bij een ieder bekend. Alleen de communicatie verbeteren en Grave had, om in basketbaltermen te spreken: een DREAMTEAM waar goed mee te werken was.

De verhoudingen tussen het college, vernieuwde gemeenteraad, managementteam, directie en medewerkers zouden beter kunnen worden dan ooit ervoor! Scherpe tegenstellingen in de raadsvergaderingen zouden ook tot het verleden behoren. Praten over onderling fatsoen was dan misschien ook niet meer nodig geweest want fatsoen moet je gewoon doen!!

Maar helaas kon men niet over zijn eigen schaduw heenstappen en het verleden vergeten.

En onder het mom van dualisme werd er naar het wapen van wethouders van buiten gegrepen en via machtsspelletjes en blufpoker hebben we als laatste gemeente in Brabant eindelijk een voorstel voor nieuwe wethouders die we op 1 juni gaan installeren.

Het is een enorm zwaktebod om geen vertrouwen in eigen mensen te hebben. Vervolgens vind er een intern gerichte sollicitatiecampagne plaats waarvan het resultaat van te voren al bekend kon zijn.

Dankzij de interne kanalen van CDA en VVD hebben we nu twee partijgebonden wethouders ondanks dat de fractievoorzitter van de LPG, Anja Henisch anders beweert.

Men presenteert wel twee nieuwe wethouders maar over de inhoud van het coalitieprogramma, waar zij ook ja tegen hebben moeten zeggen naar wij toch mogen veronderstellen, wordt niet gecommuniceerd.

Jammer.

Waar hebben de wethouders ja tegen gezegd en voor welke prijs en verhuizen ze binnenkort naar Grave zijn twee prangende vragen die leven bij Keerpunt 2010.

Om een beeld te kunnen krijgen hoe het zo ver is gekomen is een historische terugblik gewenst.

In de raadsvergadering waarin een meerderheid van de gemeenteraad afscheid heeft genomen van wethouder Jacques van Geest werd ook een motie van afkeuring opgesteld door de VVD tegen burgemeester Wilma Delissen, de wethouders Harry Opsteegh en Hans Bos die de steun van de PvdA, SP, LPG en de VVD kreeg.

De CDA fractie, waar ik toen nog deel van uitmaakte, had geen behoefte aan deze verstrekkende motie. Toen is de kiem gelegd voor het besluit dat bij de collegeonderhandelingen, op een koude zondagmorgen, recentelijk is genomen om het vertrouwen in de eigen wethouders op te zeggen.

Wethouder Hans Bos is toen onder curatele van de VVD fractie gesteld.

Wethouder Harry Opsteegh kwam na de vergroting van de CDA fractie steeds verder op afstand te staan van zijn eigen fractie en raakte geïsoleerd. De CDA fractie schoof steeds verder naar de standpunten van liberalen en de andere Graafse lokale partij en overlegde niet meer met de eigen wethouder.

Dankzij de speerpunten van het CDA: verbetering van de Esterse Brug, VVD: uitbreiding Museum en LPG: Loswal haalde men de eindstreep. Het ging wel erg moeizaam en de colleges van Cuijk en Mill weten hierover mee te praten.

We zijn echter vanavond bij elkaar gekomen om afscheid te nemen van twee wethouders die eerst gedoodverfd waren om het karwei af te maken.

Louis van Gaal hebben we regelmatig horen zeggen: de dood of de gladiolen.

Keerpunt 2010 wil als dank een bos gladiolen overhandigen. De bloemen zijn besteld maar arriveren pas donderdagmiddag. ’s Middags bij de officiële receptie zullen we de bloemen overhandigen.

Harry heeft na vier jaar oppositie voeren 4 jaar lang keihard gewerkt en was vaak al rond de klok van acht uur aanwezig.

De periode samen met wethouder van Jacques van Geest zal hem nog wel helder voor de geest staan. Het was een prima team dat samen problemen oploste.

Daarna moest Harry nog meer ballen in de lucht gaan houden en dat is hem fataal geworden.

Harry had zich bij zijn core-bussines, welzijn en reconstructie enz. , moeten houden en niet aan het avontuur van bouwwethouder moeten beginnen.

Ook wethouder Hans Bos had te weinig kennis in huis om van zijn uitgebreider takenpakket een succes te maken.

Hans heeft recreatie en toerisme een flinke impuls gegeven met het oprichten en faciliteren van het Bezoekersmanagement.

Ondernemers hadden een luisterend oor via het periodiek gemeenteoverleg maar dit overleg verdient een structurele plek in de organisatie. De, mede door hem, recent aangetrokken medewerkster is een aanwinst voor de organisatie. Nu doorpakken wethouder Economische Zaken en Grave van bovenste plaats van de lijst ondernemersonvriendelijkste gemeenten van Brabant halen !!

Hans gaat een toontje lager zingen en blijft onze collega. De wethouder financiën is gewaarschuwd.

Keerpunt 2010 betreurt het dat ondanks recente toezeggingen er nog steeds geen helderheid is over de verplaatsing van de Scheepswerf. In het overdrachtsdossier moet dat bovenop de stapel liggen willen we wethouder Hans Bos nog meegeven.

Van Harry is bekend dat hij de politiek de rug toekeert en dat is erg jammer. Hij was heel gedreven en legde zijn ziel en zaligheid in zijn werk. Zijn CDA netwerk was erg groot. Regelmatig kwamen CDA wethouders uit de verre regio bij elkaar en informeerden ze elkaar. Zijn bestand in de Blackberry telefoon is flink en moet misschien maar overgenomen worden door zijn opvolger Eric Daandels, ook CDA.

Jammer dat hij zijn karwei niet af mag maken. Keerpunt 2010 heeft d.m.v. een fotocollage van ruim 300 foto’s een beeld geschetst van Harry’s bijdrage aan het bestuur van deze mooie gemeente.

Vanavond komt voor mij persoonlijk ook een einde aan acht jaar samenwerken met Harry en ik zal dat missen.

Het vak van politiek is een keihard vak en dat heeft recent Jack de Vries ook gemerkt.

Je verdienste voor je eigen partij en de mensen zijn snel vergeten, weet ik als geen ander.

Het is en blijft moeilijk om daaraan te wennen.

P.S. Deze persoonlijke ontboezeming heb ik niet helemaal uitgesproken. Na interventie door het raadslid van Trots Theo Reijnen en de burgemeeester, die vonden dat mijn inbreng teveel een politieke lading had, besloot ik te stoppen met mijn verdere betoog. Op 1 juni, met de installatie van de nieuwe wethouders en bij het bespreken van het gisteren uitgereikte coalitieakkoord zal ik terugkomen op mijn persoonlijke ontboezeming die de volledige steun van mijn mede/fractielid Nel Schuts en voorzitter van Keerpunt 2010 Ton van Elk de Freese had.

Bestudering van het reglement van orde van de gemeenteraad leert me vanochtend dat ik mijn betoog af had kunnen maken. De oproep van haar had ik terzijde mogen leggen. Bij de evaluatie van deze officièle raadsvergadering zal ik de burgemeester daarop wijzen.

Ook zal ik de burgemeester wijzen op het feit dat het informele overleg met de twee nieuwbakken wethouders mijns inziens gerust openbaar had kunnen zijn. De late beslissing van beslotenheid kwam mij erg geforceerd over!! De burgemeester heeft laatst nog gezegd van beslotenheid de buik vol te hebben. De aanwezige bevolking vond het bevreemdend dat we in beslotenheid verder gingen. Zo blijven we krampachtig omgaan met openheid dat alleen nog meer vragen oproept. Jammer.

Jacques Leurs; fractievoorzitter Keerpunt 2010

Eén gedachte over “De vis wordt duur betaald. (Herman Heijermans)

 • 19 mei 2010 om 10:57
  Permalink

  Hopelijk waait deze frisse wind de goede kant op
  en weten zij waar ze over praten,en brengen Grave weer op de rail.
  Met alleen boeren verstand kan je niet regeren zo blijft de Graaf een dorp en wij willen toch een stad zijn,veel bedrijven zijn al weggepest wie volgt,zoete broodjes bak je niet in het gemeentehuis,ook het verhaal Litjes als je er langs rijd schrik je van de troep dit kan toch opgelost worden,de vorige wedhouders kregen dit maar niet voorelkaar,en toch waren zij de beste jaja……..

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: