De geuzen staan voor de poort….en college en scheepswerf in de penarie.

HAMPOORT. Als het aan Keerpunt 2010 en Jacques Leurs ligt, komt op deze locatie zo snel mogelijk de entree van Grave voor wandelaars en fietsers. Een pad, een brug, de poorten open, de Hampoort weer op z’n paasbest. (Foto: Jacques Verschuren)
GRAVE –  Jacques Leurs, bakker in ruste, maar intussen zeker zo bekend als razende reporter, of stadsfotograaf. Of luisterend oor of antenne van de samenleving. Het hangt allemaal met elkaar samen, maar zo vlak voor de verkiezingen gaat het over het raadslid, de politicus tegen wil en dank.

door Ben Bongaards

Leurs, voor mee- en tegenstanders een sympathiek, gedreven en sociaal bewogen man. Erg impulsief, maar met een hart van goud dat klopt voor de gemeente en zijn inwoners. Hij is er niet vies van de kat de bel aan te binden als hij dat nodig vindt en dat maakt dat hij soms ook een makkelijke prooi is.

Nieuwe lijst
We hebben een gesprek met hem en de andere kandidaten van lijst 6, Keerpunt 2010. ‘Met hart en ziel’ is het devies en dat klopt als een bus. Op de tweede plaats staat Nel Schuts, Velpse, bekend van kerk en samenleving. Nummer 3 is Alex van Megen die zijn sporen heeft verdiend in het CDA en in kerk en school. Hij is geschiedenisleraar. De vierde plaats wordt bekleed door Ben Litjens, zakenman en rebel uit het Esterse, en hekkensluiter is Adėle Busser; zij ontdoet Grave van zwerfvuil en is actief als bezoekster van ouderen.

Geuzen
Ze voelen zich de geuzen van Grave; onrecht schreeuwt om actie. Het is dan niet zo belangrijk om te wikken en wegen over strategie en psychologie. De handen uit de mouwen en op de barricaden. Zo kennen we Leurs al enkele jaren. Hij was eerst de luis in de pels van het CDA, geen enerzijds anderzijds, maar full speed ahead, liever gisteren dan vandaag. In Keerpunt staan de neuzen allemaal dezelfde kant uit. ‘De overige partijen zijn niet in staat om het tij te keren. Daarom: Keerpunt; de geuzen staan voor de Graaf… De kiezer gaat de poort openen.’

Referendum

Het programma van Keerpunt 2010 staat op de site van Leurs. Het is vooral een actiepamflet met veel kritische noten en politieke verbeterpunten. Grave moet op de schop, het bestuur zal straks zijn hete adem in de nek voelen. Het is prikkelend geschreven, lokt uit tot discussie en werk aan de winkel.

Saillant punt is het referendum. ‘Het beleid van het huidige college is schrijnend traag. Een referendum kan ervoor zorgen dat de burgers de politiek wat meer elan geven. Grave moet niet langer bestuurd worden vanuit de ivoren toren. De burgers moet gevraagd worden wat ze willen. De bevolking ziet bijvoorbeeld heel goed hoe ondernemersonvriendelijk Grave is. Wij gaan straks ons stinkende best doen dat te doorbreken.’

Keerpunt 2010. Of je het met ze eens bent of niet, een verademing is het. Politiek van doeners die niet stil kunnen zitten. Het is aan de kiezer om aan te geven of dit naar meer smaakt.

Oplossing voor benarde positie Graafse werf niet in zicht!!

Grave – Een understatement als begin: Grave staat niet te boek als de meest ondernemers -vriendelijke gemeente. Dat bleek ook weer tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 februari, toen de helft van de werknemers van de scheepswerf moest blijven staan. Niet in de kou, dat niet, althans figuurlijk. Niemand in het pluche had er pijn aan.

door Ben Bongaards

De scheepswerf Grave dreigt finaal in de knel te raken doordat de provincie Noord-Brabant steeds nadrukkelijker is gaan controleren op de milieuwetgeving. Het bedrijf kan geen kant op, letterlijk, en de gemeente heeft daar tot voor kort niets aan gedaan.

Wethouder Bos probeerde de raad van het tegenovergestelde te overtuigen, maar het protest van directeur Van Kessel op de tribune was niet mis te verstaan. (“Hij liegt dat ie barst!, BB). Het werd niet tegengesproken…

Brandbrief

De werf in de knel heeft een brandbrief geschreven aan de gemeente. Strekking: “Als je nu niet in beweging komt, hoeft het niet meer.” Het Graafs college is ervan geschrokken en meteen in actie gekomen. Om te elfder ure toch nog iets te ondernemen en om in allerijl zijn straatje schoon te vegen.

De enige die publiekelijk de kat de bel aan bond, was Leurs. De motie waarmee hij het college het vuur aan de schenen wilde leggen, lukte maar ten dele. De motie stelde voor het bestemmingsplan te wijzigen en de overlast terug te dringen. Dat zou de provincie in staat moeten stellen de aangezegde boetes ( 6 ton per jaar) in te trekken. Omdat het college die bevoegdheid niet heeft, gaf Leurs zo de collega fracties en het college de gelegenheid om te zeggen: “Sympathiek, Jacques, maar het kan niet.” De motie werd weggestemd (weggehoond, BB) met 13 stemmen tegen. Alleen Stoffers (SP) stemde met Leurs mee. Het college gaat zijn best doen.

Overleg

De brandbrief aan de raad heeft het college wel in actie doen komen. Het bestuur is terstond in de pen en de telefoon geklommen. En.. er komt zowaar overleg, met de werf. Echter de meeste stations zijn gepasseerd. Verplaatsen is vrijwel ondenkbaar; gedogen evenzeer. De gemeente kan de middelen niet ophoesten, de provincie zit met “lege potjes”. Géén van de Graafse fracties wlde zich er vorige week de vingers aan branden. Maar wie wil het op zijn geweten hebben om verantwoordelijk te worden gehouden om een florissant en innovatief bedrijf te gronde te hebben gericht?

Volgende week in Stadskrant Grave het verhaal van directeur Van Kessel van Scheepswerf Grave.

Bron: STADSKRANT GRAVE d.d. 9 februari 2010

Mijn reactie: Nu zijn wethouder Bos (economische zaken; 8 jaar) en burgemeester Wilma Delissen (handhaving enz.) aan zet!! De bewoners hebben vorige week hun grieven ook aan de raad en college overhandigd in een document dat veel onjuistheden bevatte. Ik heb gesprekken gevoerd met zowel directeur Van Kessel en de wethouder. Er moet een doorbraak komen waarbij ook aan de belangen van de bewoners recht gedaan wordt. Als de activiteiten verder van de huizen plaats vinden verdwijnt vanzelf de overlast.

P.S. Er zijn twee anonieme berichten verwijderd!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: