Goed voorbeeld….. Bouwhistorie en gemeentelijk beleid.

(Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, Gerard Eshuis)

Nu gemeenten in het kader van de Modernisering van de Monumentenzorg niet alleen archeologie maar ook cultuurhistorie moeten afwegen bij het opstellen van structuurvisies en bestemmingsplannen, wordt bouwhistorie een element bij deze afweging. Daarom is het van belang dat gemeenten weten wat de mogelijkheden zijn op het gebied van bouwhistorisch onderzoek. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft onderzoek gedaan naar de huidige praktijk in een aantal gemeenten met veel beschermde monumenten. Uit dit onderzoekrapport blijkt dat er nogal wat verschillen bestaan in de manier waarop gemeenten bouwhistorisch onderzoek inpassen in hun monumentenbeleid. In dit rapport wordt een aantal goede voorbeelden beschreven, waarmee andere gemeenten hun voordeel kunnen doen. Gratis opvragen kan op info@cultureelerfgoed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: