Hoopvol nieuws no. 26: Hart van Grave gaat transparant van start.

In ons stadhuis kwamen een twintigtal personen bij elkaar om over de toekomst van het stadshart te praten. Deze openbare bijeenkomst was in de pers aangekondigd. Vanaf de publieke tribune dit verslag.

De ontwikkelingscombinatie van Van der Horst en HEMA had deze bijeenkomst georganiseerd. Wethouder Harry Opsteegh hoopte dat Grave een mooi bruisend hart krijgt en was verheugd dat diverse partijen betrokken worden bij de realisatie van dit belangrijke project.

Wijkraad Binnenstad, Graveon, Graeft Voort, Bezoekersmanagement, Burgerpaticipatie- raad, Mensen met een handicap, Woonadviescommissie en Bewoners waren allen uitgenodigd en waren vertegenwoordigd.

Bas van der Horst hield een korte introductie en presenteerde het nieuwe logo bestaande uit Grave met een baksteenkleurig hart. Ook is de site http://www.hartvangrave.nl/ al on-line.
Het mee laten denken en praten vind hij enorm belangrijk en heeft veel toegevoegde waarde. Wij willen profiteren van de kennis van anderen.

In maart 2009 zijn de eerste kontakten gelegd met de HEMA mensen. Er kwamen gesprekken op gang. Problemen werden besproken. Alles heeft geresulteerd in deze constructieve samenwerking. Nu de raad het groene licht heeft gegeven moet er keihard gewerkt worden aan planvorming enz.

“We willen de bouw starten in de tweede helft van 2010.”

Huub Linders, woordvoerder Ontwikkelingsgroep, zei dat we staan te trappelen van ongeduld om te bouwen. het centrum gaat iedereen aan , suggesties zijn van harte welkom. We moeten draagvalk creeeren voor dit project door betrokkenheid tijdens de planontwikkeling. Dit is een TOP locatie. Er komt een klankbordgroep Wonen, klankbordgroep Ondernemen en een Kwaliteitscommissie.

“Waar het hart vol van is loopt de mond van over.” verwees hij naar het hart in het logo.

Huub Linders wordt technisch voorzitter van de klankbordgroep Wonen.

Nico Schouten wordt voorzitter van de Klankbordgroep Ondernemen waarin o.a. Graveon, Horecavereniging, Bezoekersmanagement, Burgerparticipatieraad, Bedrijfskontaktfunctionaris van de Gemeente.

In de Kwaliteitscommissie nemen o.a. Leo de Vreede, Jan Timmermans en Albert Kloppert zitting.

“Kwaliteit is duizend dingen, een samenspel van toegevoegde waarden.”

Planning:

  • sept. Nieuw beeldkwaliteitsplan
  • okt. Stedenbouwkundig plan
  • nov. Bestemmingsplan wijzigingen
  • nov. Welstandpresentatie (plaatjes)
  • dec. Voorlopig Ontwerp
  • jan. Definitief Ontwerp

De bijeenkomsten van de klankbordgroepen zijn gekoppeld aan de genoemde fasen.

Vraag en antwoord:

Leo de Vreede: is de vertrouwelijkheid door de raad opgegeven van de 19 aangedragen punten?

Nee, misschien gaat de raad dat in de eerstvolgende vergadering nog doen.

P.S. Ik heb in de laatste vergadering hier expliciet nog naar gevraagd. En ook hoe een en ander wordt gewaarborgd. De burgemeester zei nadrukkelijk dat het stempel vertrouwelijkheid nog steeds van toepassing is.

Harry Opsteegh: de parkeernota komt in september/oktober aan de orde.

Theo Linders:
We moeten over alle stukken die er zijn kunnen beschikken.
Is de gemeente akkoord gegaan met deze planning? Ja.
Is de Ruimtelijke Visie nog geldig enz.?
Komt er een coordinator? Ja. De heer Reijnen is de katalysator van het geheel vanuit de gemeente.

Jan Timmermans: bouwen in de geest van Crepain en bebouwen Binnenhof.

Huub Linders: Grave heeft prima kwaliteiten die behoren niet aan Crepain maar aan Grave toe.

Paul Rozestraten: graag wil ik meer informatie over de deelnemers aan deze groepen.

Rinus Rijk wil graag inbreng hebben vanuit het platform mensen met een functiebeperking samen met Ralf Habets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: