Overvolle agenda’s: 1. Het raadsvoorstel Sociaal-culturele voorzieningen (Multifunctioneel centrum)

De raad moet de volgende besluiten nemen a.s. 14 september. Op 7 september wordt er in een voorbereidende vergadering uitvoerig over gesproken.

Besluit:
1. In te stemmen met centralisatie en herplaatsing van de huidige sociaal-culturele
voorzieningen Esterade, Katrien en De Westhoek in combinatie met de nieuwbouw van
Maaszicht.
2. Een kredite van 4.500.000 euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwe
multifunctionele accommodatie;
3. Het dienstenpakket voor beheer en organisatie in te kopen bij Brabant Zorg en voor de totale
exploitatie van de nieuwe accommodatie een extra structureel bedrag beschikbaar te stellen
van 144.000 euro en hiervoor dekking aan te wijzen in de begroting 2010;
4. Te besluiten dat te behalen voordelen uit nog te verwerven subsidies en fiscale aspecten
vanwege de werking van het BTW-compensatiefonds worden aangewend voor beperking van
de hogere exploitatielast zoals genoemd onder 3.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: