Vraag aan het College; voortgang Litjens.

Vragen door fractie Jacques Leurs aan het college van burgemeester & wethouders en de antwoorden door het College.

Vind er z.s.m. overleg plaats met Litjens ?

In de map ingekomen brieven liggen twee brieven van de firma Litjens mede gericht aan de raad. I.v.m. de datum van een rechtszaak, d.d. 28 febr. kan beantwoording niet lang op zich laten wachten.

Antwoord college:

De gemeente heeft tegen de heer Litjens een handhavingprocedure gestart tegen het gebruik dat hij maakt van een stuk grond op de Graafschedijk en de Spechtenweg. De heer Litjens is het niet met de gemeente eens. De rechtbank in Den Bosch heeft hem in december 2008 in het ongelijk gesteld en de gemeente is daarop doorgegaan met handhaven. De heer Litjens heeft bij de Raad van State hoger beroep ingesteld, maar tot de Raad van State de zaak kan behandelen zou hij dwangsommen moeten betalen. Om dat te voorkomen heeft hij een voorlopige voorziening gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat verzoek zou op 26 februari aanstaande behandeld worden. Op verzoek van de heer Litjens heeft de gemeente besloten om de inning van de dwangsommen op te schorten. Dit om het gesprek met de heer Litjens open te houden. Hij heeft daarop zijn verzoek om toepassing van een voorlopige voorziening ingetrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: