“Roadmap” naar een professionele, ambtelijke organisatie

Gemeentesecretaris Geer Hubers, heeft een presentatie voor de gemeenteraad gehouden waarin hij via een kort historisch overzicht, stand van zaken afdelingen en clusters, resultaten Publieks-balie tot het gewenste dienstverleningsconcept kwam.

“Wat viel mij op vanaf febr. 2008?” “Missie van de organisatie” “Wat stellen we concreet voor?”

“De ambtelijke organisatie is de professionele partner die op integrale wijze producten en diensten levert ten behoeve van een adequate ondersteuning van het bestuurlijk en politiek proces van de gemeente Grave, alsmede voor de bewoners van onze gemeente”.

Het directiemodel blijft gehandhaafd.

“Mensen maken de organisatie”

Het zijn de leidinggevenden en de medewerkers van de organisatie die zich er samen voor inzetten dat de doelstellingen van de organisatie worden gehaald; dat samen gewenste kwaliteiten ontwikkeld worden.”

Rol van de raad:

  • Vasstellen strategische vise & structuurvisie als “interne “bijbel” voor de organisatie.
  • Hierdoor richtingbepalend voor inrichting organisatie.
  • Positie van raad binnen stuurgroep strategie/strategische projecten
  • Accorderen jaarlijkse GREX
  • Voteren P&O budgetten binnen begrotingscyclus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: