Motie van Keerpunt 2010, die ondersteund werd door EVA en VPGrave. Omdat steun van de coalitie ontbrak werd deze motie na een schorsing ingetrokken.

Uit mijn foto-archief: Frank Houtappels, journalist van de Gelderlander, vraagt een reactie op de laatste ontwikkelingen met zijn werf na

Verder lezen

Juridische reactie van Graveon op Ontwerpbestemmingsplan Wisseveld en Nieuwe Haven aan het adres van GBB en een link naar de brief van GBB over o.a. deze reactie.

Geachte heer Van der Heide, Het advies ten aanzien van het gedeelte van het ontwerpbestemmingsplan `Bedrijventerrein Wisseveld en Nieuwe Haven’

Verder lezen