Juridische reactie van Graveon op Ontwerpbestemmingsplan Wisseveld en Nieuwe Haven aan het adres van GBB en een link naar de brief van GBB over o.a. deze reactie.

Geachte heer Van der Heide, Het advies ten aanzien van het gedeelte van het ontwerpbestemmingsplan `Bedrijventerrein Wisseveld en Nieuwe Haven’

Verder lezen

Nico Schouten, de voormalige centrummanager en aanjager van het Hart van Grave , waarschuwt voor de gevolgen voor het Histrorisch Centrum.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,  Geachte raadsleden, Om u te informeren over de detailhandelsontwikkelingen in Nederland, stuur ik u

Verder lezen

Keerpunt 2010: Geen detailhandel op het Wisseveld! Gebiedsplannen van GBB komen voor het einde van het jaar! Geen ongewenste ontwikkelingen voor ons Historisch Centrum!

Het devies moet zijn: Zeker geen uitbreiding of verplaatsing van Detailhandel op het Wisseveld.  Je maakt het industrieterrein alleen maar

Verder lezen