Balans van 7 uur vergaderen: Nel Schuts: “Werken aan vertrouwen”! “Keerpunt” in raadsdebat i.p.v. Hullie tegen Zullie veel steun voor elkaars standpunten.. Geen loopgravenoorlog maar 13 moties aangenomen met wisselende meerderheden en 3 zelfs unaniem!

Dit spookbeeld zijn we in Grave al voor door massaal brand- en/of rookmelders te plaatsen en dringend beroep te doen

Verder lezen