De Gelderlander: Bezuinigingen doorgestreept.

GRAVERMAAT: De Gelderlander bericht dat de stuurgroep Land van Cuijk, voorbereider van de fusie van de vijf gemeenten, bezuinigingen heeft geschrapt. Ook een aantal andere bezuinigingen zijn geschrapt.  

Verenigingen uit Grave reageren

opgelucht

Verenigingen in Grave kunnen opgelucht ademhalen. De stuurgroep Land van Cuijk, voorbereider van de fusie van de vijf gemeenten, heeft de bezuinigingen geschrapt.

Door die bezuinigingen zou het verschil met andere verenigingen in de nieuwe gemeente te groot worden. Voor komend jaar gaat een bedrag aan ruim 260.000 euro aan bezuinigingen niet door. Dat loopt op tot 337.000 euro in 2024.

Grave moest bezuinigen om het tekort op de begroting weg te poetsen. De gemeente kwam zelfs onder toezicht van de provincie en moest een zogenaamde herstelbegroting maken. ,,Maar daarna is het besluit gevallen dat Grave zich alsnog aansluit bij de fusiegemeente Land van Cuijk. In die gemeente moeten de komende twee jaar de subsidies gelijkgetrokken worden”, legt financieel wethouder Rick Joosten uit.

,,De nieuwe gemeenteraad moet straks een advies uitbrengen over die harmonisering. Dan is het nu niet zinvol om in de subsidie te gaan snijden, terwijl het straks allemaal weer anders wordt.” Wat de gevolgen voor de subsidies van dat gelijktrekken zijn, is nog onbekend.

Roland Eijbersen, voorzitter van Welzijn Ouderen Grave reageert verheugd. ,,Wij zouden behoorlijk gekort worden. In drie jaar tijd zou onze subsidie 53 procent verminderen”, aldus Eijbersen.

Welzijn Ouderen Grave krijgt nu nog 69.000 euro subsidie. Dat zou volgens de oorspronkelijke bezuinigingen in 2024 nog maar 32.500 euro zijn. Welzijn Ouderen Grave trok al in een vroeg stadium aan de bel. ,,Met de beoogde bezuinigingen zouden we echt in de financiële problemen komen en zouden we veel activiteiten moeten afstoten”, zegt Eijbersen.

,,Nu kunnen we blijven doen wat we deden. En er is bij ouderen juist nu veel behoefte aan ondersteuning van onze kant. Door corona is er veel eenzaamheid, konden mensen nergens naar toe. Ik heb het idee dat, nu de maatregelen versoepelen, ouderen aan een inhaalslag bezig zijn.”

Volgens Eijbersen, behalve voorzitter van Welzijn Ouderen Grave ook gemeenteraadslid voor het CDA, is het terugdraaien van de bezuinigingen op de subsidie ,,de eerste winst van het aansluiten bij de fusie in het Land van Cuijk.”

De stuurgroep Land van Cuijk heeft, behalve de bezuiniging op subsidies, ook het verlagen van het onderhoud op openbaar groen teruggedraaid. Grave wilde daar 24.000 euro op bezuinigen. De nieuwe gemeente gaat ook de onroerendzaakbelasting van de vijf bij de fusie betrokken gemeenten gelijktrekken. Wat daar de gevolgen van zijn, is nog niet bekend.

Grave wilde ook een streep zetten door de bijdrage aan het klimaatbestendig maken van het Land van Cuijk, goed voor 37.000 euro komend jaar. Ook daar is een stokje voor gestoken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: